Kontrol se Masarykova univerzita nebojí. Žádní rychlostudenti tu prý nejsou | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kontrol se Masarykova univerzita nebojí. Žádní rychlostudenti tu prý nejsou

Do rubriky Téma čísla napsala Hana Trčková (Středa,  2. prosinec 2009)

Série kauz na plzeňské právnické fakultě ukázala špinavé prádlo vysokých škol široké veřejnosti. Spustila ale i odezvy veskrze pozitivní. Po republice se rozjela inspekce ministerstva školství. Masarykova univerzita zatím drží. Rychlostudenti dosud nenalezeni. Plagiátorů je pomálo.

Plzeňská práva, Kindl, Marek Benda, rychlostudenti, primátorka Řápková, plagiátorství. To jsou v posledních měsících asi nejskloňovanější termíny v médiích, která odkazují k jedné z největších kauz českého vysokého školství. Kdo by neslyšel o plzeňském způsobu udělování titulů za rekordně krátké studium či o tom, jak je možné získat v Plzni titul za opsanou absolventskou práci. Podle ministryně školství Miroslavy Kopicové aféry nepřímo ohrožují důvěryhodnost celého českého vysokoškolského sektoru. Ministerstvo se tak pustilo do prověřování skutečné doby studia absolventů všech vysokých škol.

Šetření mají za sebou už všechny právnické fakulty v zemi. Včetně té brněnské. Ministerstvo prověřovalo délku studií absolventů fakult na základě „matrik studentů“, které obsahují základní údaje o délce trvání studia. Na brněnských právech sice ministerští pracovníci našli nesrovnalosti u 117 absolventů, hlubší kontrola rektorátu však ukázala, že u žádného z nich nebylo studium v rozporu s akreditovaným studijním programem a příslušným studijním a zkušebním řádem.

„Případy, ve kterých si ministerstvo vyžádalo upřesnění informací z matriky, se týkaly studentů, kteří řádně přestoupili z jiné vysoké školy, kde ale studovali výhradně studijní obor právo, protože jiné přestupy Právnická fakulta neumožňuje. Dále se jednalo o studenty, kteří obor Právo studovali na fakultě formou celoživotního vzdělávaní. V případě, že tito studenti uspějí v přijímacím řízení a získají potřebný počet kreditů, mohou jim být zkoušky uznány a mohou pak postoupit do vyššího ročníku. Ve všech případech jsou všechny uvedené skutečnosti ověřitelné ve spisech studentů a absolventů vedených na právnické fakultě v listinné i elektronické podobě,“ vysvětlila mluvčí univerzity Tereza Fojtová a dodala, že dle očekávání kontrola žádné rychlostudenty neobjevila.

Zatím čisto

Nyní jsou podle ministerstva školství na řadě další fakulty státních vysokých škol a poté i soukromé vzdělávací instituce. Podle proděkana pro studium Jana Holzera už prověřování délky studia absolventů začalo i na Fakultě sociálních studií „Prověrka je ještě „v chodu“ a nepovažoval bych za korektní informovat o jejích výsledcích dříve, nežli bude informován zadavatel, tedy (prostřednictvím rektorátu) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V tuto chvíli mohu pouze konstatovat, že jednak kontrola nijak neovlivňuje každodenní fakultní život, jednak že nemám žádné indicie, že by se na FSS vyskytovaly nějak problematické případy kratší doby studia,“ sdělil proděkan pro studium Jan Holzer a dodal, že výsledky kontroly by měly být známy během prosince.

Ani sám prorektor Masarykovy univerzity Antonín Slaný nepředpokládá, že by se problémy na jiných fakultách objevily. „K tak rozsáhlým pochybením jako v Plzni na Masarykově univerzitě dojít nemůže, a to především díky transparentním pravidlům a způsobu kontroly, který je zde uplatňován,“ sdělil Slaný. Podle něj je jedním ze základních pilířů kontroly zveřejňování všech závěrečných prací na internetu, kde si může celá široká veřejnost zkontrolovat, za co se na Masarykově univerzitě udělují tituly. Veškeré záznamy o průběhu studia, plnění studijních povinností a studijní výsledky jsou pak evidovány v elektronickém informačním systému, který je chráněný a zabezpečený před přístupem někoho zvenčí. „V neposlední řadě je z úrovně rektorátu prováděna celá řada pravidelných kontrol, které se konaly již dříve a i nadále konají bez ohledu na dění v Plzni,“ doplnil prorektor.

Podle něj pak k odhalování plagiátorů slouží i speciální počítačové programy, které vyvinul tým informatiků z Masarykovy univerzity. Jedná se o projekt Theses.cz, který pomáhá odhalovat opsané pasáže seminárních prací. Letos v červnu pak na něj navázal nový systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, do kterého se zapojilo deset veřejných vysokých škol včetně Univerzity Karlovy. „Systémy vzájemně spolupracují, a tak se zvyšuje pravděpodobnost odhalení podezřelých souborů,“ upřesnil vedoucí projektů Michal Brandejs z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Už nyní je možné odevzdanou závěrečnou práci porovnat s 1,5 miliony dokumentů. Případy plagiátorství jsou zatím na univerzitě řídké. Od začátku roku 2008 do poloviny května 2009 odhalili učitelé celkem dvacet případů plagiátorství. „Z toho v šesti případech byli studenti podmínečně vyloučeni, dvěma bylo ukončeno studium, dva případy byly řešeny napomenutím, tři hodnocením F a nařízením k přepracování práce,“ řekla mluvčí univerzity Fojtová. V šesti případech pak nedošlo k řešení před disciplinární komisí, neboť dotyční studenti přerušili či ukončili studium.

blog comments powered by Disqus