Komise, která vás potrestá | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Komise, která vás potrestá

Do rubriky Téma čísla napsala Kateřina Burianová (Středa,  2. prosinec 2009)

Případy plagiátorství jsou na naší fakultě řídké. Když už je ale plagiátor odhalen, stane před Disciplinární komisí. Ta jej může až vyloučit ze studia. To však nebrání postiženému studentovi přestoupit třeba na jinou fakultu.

Jak proces disciplinárního řízení funguje? Řízení se zahajuje po návrhu děkanovi, který podává vyučující nebo vedoucí katedry. Děkan posoudí, zda má smysl případ řešit. Podle předsedy komise Bohuslava Binky přes děkana ke komisi projdou prakticky všechny návrhy. Nejčastějším prohřeškem je plagiátorství, řeší se ovšem i neplacení studijních poplatků nebo agresivní či narušující chování. Promlčecí doba po spáchání přestupku je jeden rok, komise však pracuje pružně, takže vyhnout se trestu díky této záležitosti je prakticky nemožné. Jednání se koná vždy za účasti studenta, bez něj jen pokud se nedostaví bez řádné omluvy.

Sankcí může být důtka, čili napomenutí, podmínečné vyloučení nebo vyloučení nepodmínečné. „Někdy může být trestem samotné projednání před Disciplinární komisí. Při určování přísnosti trestu je třeba rozlišovat například mezi tím, když student záměrně zkopíruje celé pasáže z cizí práce, nebo když třeba z nepozornosti ocituje něco ze své předchozí práce bez uvedení citace,“ vysvětluje předseda Binka. Sankci určuje Disciplinární komise, její konečnou podobu ovšem stanovuje děkan. Ten ji může zmírnit, nikoliv ovšem zpřísnit.

Komise v posledních letech neprojednávala žádné velmi závažné případy. Jeden se ovšem stal až mediálně známým. Byl to případ opsané diplomky magisterské studentky mezinárodních vztahů, Yuliye Lyamziny (Halas o tomto případu napsal článek v dubnovém čísle). Studentka raději ukončila studium, než aby se dostala až před Disciplinární komisi. Lyamzina nyní studuje doktorské studium na Lékařské fakultě a její případ se už dál neřeší. „Studovat jinde samozřejmě může. Plagiátorství na jedné fakultě nemůže být překážkou studia na fakultě jiné,“ uvedl Binka.

Převažují zahraniční studenti

„Struktura případů se za poslední roky velmi změnila. Před časem byli projednávanými z osmdesáti procent čeští studenti z kombinovaného studia. Začal se klást důraz na prevenci a nyní po třech letech jsou to téměř výhradně zahraniční studenti, kteří se před komisi dostávají. Můžu jen spekulovat, ale je to možná tím, že pocházejí z jiného kulturního prostředí, a také úroveň jejich domovské univerzity může být odlišná od té naší,“ domnívá se Binka.

Nyní komise chystá leták, ve kterém by se zahraniční studenti při vstupu na naši univerzitu dozvěděli, že tady se plagiátorství a jiné podvody absolutně netolerují. „Naše fakulta je v tomto opravdu na výši. Už sami vedoucí prací jsou kolikrát velkým sítem, plagiátorství tu nikdo netrpí,“ vyjadřuje spokojenost předseda.

------------------BOXÍK: Co je Disciplinární komise

Disciplinární komise na naší fakultě je orgánem, který projednává přestupky studentů proti disciplinárnímu řádu. Komise se skládá ze šesti členů, tři jsou učitelé a tři studenti. Jeden z učitelů je předsedou. V současnosti je to Bohuslav Binka, přednášející na Katedře environmentálních studií.

Členy jmenuje děkan po souhlasu Akademického senátu, a to na dva roky. Často se ovšem stává, že členové komise odcházejí dřív. Nové členy někdy doporučují ti odcházející. Zájemci o práci v Disciplinární komisi se mohou jejímu předsedovi hlásit i sami. Právnické vzdělání je výhodou.

blog comments powered by Disqus