Prvé zasadanie senátu: predseda nezvolený | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Prvé zasadanie senátu: predseda nezvolený

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Natália Saganová (Pondělí,  7. prosinec 2009)

Voľby do akademického senátu boli tento rok napínavé. Ani na prvom zasadaní nepanovala nuda. Predseda sa volil štyrikrát – zakaždým neúspešne. Ďaľšie posty už sa ale naplniť podarilo. Študentským miestopredsedom sa stal Alexandr Průša.

V štyroch kolách sa proti sebe stretli dvaja kandidáti – bývalý predseda Vít Houšek a jeho protikandidátka, navrhnutá študentskou komorou, Iva Šmídová. Na zvolenie potrebovali šesť z jedenástich hlasov. Ani jeden ich však nezískal. Voľba sa preto zopakuje na špeciálnom zasadaní senátu 9.12. Na tomto stretnutí sa bude voliť aj miestopredseda.

Do disciplinárnej komisie bol jedenástimi hlasmi, čiže všetkými prítomnými, zvolený Alexandr Průša. Taktiež jednomyseľne bol zvolený Jiří Šimon ako zástupca pre ubytovaciu komisiu.

Ďalším dôležitým bodom na prejednanie bolo nové štipendium. S návrhom prišiel hosť Břetislav Dančák, prodekan pre zahraničné vzťahy. Návrh sa týkal študentov, ktorí vycestovávajú pomocou programu Erazmus na 10 až 12 mesiacov. Finančná podpora pre tieto programy je skrátená o 2 až 3 mesiace, teda študenti nedostatnú vyplatenú celú čiastku, ktorú pôvodne dostať mali. Tento štipendijný program by im hradil zvyšný pobyt v krajine. Jedná sa približne o 12 až 16 študentov ročne, ktorí by mohli tento projekt využiť. „Študenti majú na tieto peniaze nárok,“ povedal Dančák. Návrh na štipendium bol jednomyseľne schválený.

Prvé zasadanie senátu sa odohralo vo štvrtok 26. novembra za účasti všetkých jedenástich senátorov.

blog comments powered by Disqus