Technici na žurnalistice: CIKTu se snažíme nelézt do zelí | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Technici na žurnalistice: CIKTu se snažíme nelézt do zelí

Do rubriky Téma čísla napsala Hripsime Zohrabyan (Úterý,  9. březen 2010)

Na naší fakultě fungují dvě pracoviště, která se starají o techniku. Jedním je Centrum informačních a komunikačních technologií CIKT a druhým jsou technici z Katedry mediálních studií a žurnalistiky. Jak vypadá jejich vzájemná spolupráce a proč na fakultě nestačí jenom jedno technické centrum?

Vedoucí CIKTu Libor Caha odmítl komunikovat. Na rozdíl od něj byl Leo Nitče, který učí a zároveň se stará o techniku na katedře žurnalistiky, sdílnější. „Katedra má své technické pracovníky, aby na požadavky vyučujících mohli reagovat rychle, v některých případech by totiž komunikace s CIKTem byla zdlouhavá,“ sdělil Nitče. Experti jsou na katedře dva, z nichž jedním je student digitálních médií a psychologie Petr Barták. „Nastoupil jsem v červenci loňského roku a jsem spokojený, dostanu se k vybavení, ke kterému bych se jako běžný smrtelník nikdy nedostal,“ ohodnotil své působení Barták.

Podle Nitčeho by se další odborníci hodili, vše je však otázkou financí, zejména grantů. Nedávno Katedra mediálních studií a žurnalistiky obdržela grant od Evropského sociálního fondu v hodnotě 17 milionů korun. „Platí se z něj především učitelé, vyučující předměty v rámci projektu Multimediální žurnalistika, nová technika – dataprojektory, počítače, vybavení Rádia R a střižny, cokoliv se týká tohoto projektu,“ odpověděl vedoucí katedry Rudolf Burgr.

A proč jsou tedy na fakultě technická centra dvě? „Na katedře máme hodně vybavení, které není klasicky IT technika, i když je s ní hodně provázané,“ prozradil Nitče. A dodal, že spolupráce mezi katedrou a CIKTem funguje. „Navzájem se respektujeme, s Liborem Cahou se nám spolupracuje velmi dobře,“ přiznal. Přestože v minulosti měla tato dvě pracoviště mezi sebou menší spory, vypadá to, že se vše vyřešilo a nynější spolupráce klape bez problémů. „Spory jsou, byly a budou, těm se nevyhneme nikdy, k třecím plochám a konfrontacím dochází, všechno se ale snažíme řešit,“ řekl Nitče. Spolupracovat s CIKTem musí neustále. „Snažím se jim nelézt do zelí, i když to kolikrát nejde. Obracíme se na ně třeba kvůli licencím na software, kvůli připojení počítačů k síti, nebo drobným nákupům. Ale jsou ochotní, musel jsem jenom přijít na to, co a jak funguje a s čím se na ně můžu obracet. A pořád na to přicházím," dodal Barták. Na katedře navíc nemají nepřetržitou pracovní dobu, takže když není žádný z techniků na fakultě, zastoupí je CIKT.

blog comments powered by Disqus