Sú učitelia na našej fakulte technicky zdatní? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Sú učitelia na našej fakulte technicky zdatní?

Do rubriky Téma čísla napsala Alena Fričová (Sobota, 13. březen 2010)

Technika napreduje rýchlym tempom a jej vymoženosti si našli pevné miesto aj na našej fakulte. Vedia však držať krok s dobou aj naši učitelia? Podľa väčšiny respondentov sme na tom lepšie než v ostatných vzdelávacích inštitúciach. Napriek tomu je stále čo zlepšovať.

Ľudmila Činovská, 21 rokov, mediálne štúdia a žurnalistika – enviromentálne štú­dia

Odkedy si pamätám, vždy potrebovali nejakého technika, ktorý by za nimi prišiel. Málokdo z nich totiž vie s technikou robiť a väčšina z nich má dokonca aj problém zapnúť dataprojektor. Ale niektorí z učieteľov sú technicky zdatnejší, i keď mám pocit, že to sú tí, čo tu už dlhšie učia a vedia, čo robiť, takže sa to skôr rokmi naučili, než aby tomu naozaj rozumeli.

Oto Kóňa, 22 rokov, politológia – hospodárska politika a správa

Keďže som len v prvom semestri, nemám až tak ucelený pohľad. Ale myslím, že vedia ovládať techniku určite lepšie ako moji učitelia na strednej škole. Bol som aj na inej univerzite a mám dojem, že tu je technická znalosť učiteľov na omnoho lepšej úrovni.

Lukáš Argiriu, 21 rokov, medzinárodné vzťahy – európske štúdia

Pred rokmi sa mi na sociológii párkrát stalo, že nemenovaný učiteľ prišiel na prednášku a nebol schopný vôbec zapnúť mikrofón ani prezentácie v PowerPointe a musel kvôli tomu volať technikov. Ale väčšina docentov techniku podľa mňa zvláda.

Kristýna Sňegoňová, 23 rokov, sociológia – sociálna politika a sociálna práca

Myslím, že sú celkom zdatní a techniku ovládať vedia – okrem jedného úletu na bakalároch v antropológii, keď vyučujúca popísala hrozne divoko plátno miesto tabule a nevšimla si to, kým sa to plátno nesnažila vytiahnuť späť nahor a nezistila, že je celé zničené.

Martin Malec, 21 rokov, psychológia – mediálne štúdia a žurnalistika

Pripadá mi, že techniku celkom ovládať vedia. Väčšina učiteľov, ktorí pracujú s prezentáciami, si vystačia sami, vedia si všetko zapnúť a veľmi flexibilne s tým pracujú. Väčšinou im netrvá dlhšie než pol hodiny, než niečo sprevádzkujú. Mám skúsenosti z gymplu, kde sa z štyridsaťpäťmi­nútovej hodiny dvadsať minút premrhalo nastavovaním počítača a prezentácie. Niečo také som tu skoro nezažil, takže som v podstate spokojný.

Ivana Rybanská, 18 rokov, mediálne štúdia a žurnalistika – politológia

Ja by som povedala, že úroveň technickej gramotnosti je veľmi dobrá. Občas sa mi síce nepáči, keď učitelia používajú priveľa powerpointových efektov v prezentáciach, ale techniku samotnú zvládajú dobre. A ak náhodou nie, tak vedia, na koho sa majú obrátiť, takže problém je vyriešený v okamihu. Môj pohľad však môže byť spôsobený tým, že tu nie som ešte ani jeden semester a stretla som sa len s takými vyučujúcimi, ktorí techniku plne zvládali.

Nela Wurmová, 20 rokov, psychológia – mediálne štúdia a žurnalistika

Myslím, že naši učitelia sú na tom lepšie než učitelia na iných fakultách. Napríklad v porovnaní s pajdákom je u nás poznať omnoho vyššia počítačová gramotnosť, ale myslím, že to tiež záleží na tom, akí sú učitelia starí. Keď sa napríklad narodili v dobe, kedy o počítačoch nikto nič nepočul, tak je pochopiteľné, že s tým majú problémy.

Milan Kolínský, 20 rokov, politológia – bezpečnostné a strategické štúdia

Nemám príliš negatívnych skúseností a myslím, že učitelia techniku zvládajú celkom v pohode, až na nejaké problémy s premietačkami. Pri svojom štúdiu BSS sa však stretávam so srandovnými problémami kolegu Mareša. Rád totiž používa Google, ale väčšinou sa mu to veľmi nedarí a keď chce niečo ukázať, tak trvá desať minút, než sa k tomu dostane.

Monika Trebichalská, 20 rokov, sociológia – genderové štúdia

Podľa mňa sa to líši od učiteľa k učiteľovi, ale väčšinou na pomoc potrebujú niekoho iného. Často si musia niekoho zavolať, aby im sprevádzkoval napríklad internet, keď chcú niečo ukázať na YouTube alebo podobne.

Petra Vilímková, 20 rokov, sociológia

Myslím, že nové technológie zvládajú v pohode. Len raz sa mi stalo, že by ich ovládať nevedeli, ale napríklad oproti strednej škole sú ich technické schopnosti úplne o niečom inom. Zatiaľčo na strednej to vôbec nevedeli, tu sa všetko riadi cez počítače a techniku. Samé prezentácie namiesto kriedy a tabule.

Tomáš Votruba, 20 rokov, psychológia – sociológia

Dosiaľ som sa nestretol s ničím negatívnym a preto si myslím, že techniku viacmenej zvládajú. Aby som uviedol príklad, napríklad pán profesor Šipula to vie ovládať výborne a jeho prezentácie na seminároch sú veľmi zaujímavé a interaktívne.


Omluva V minulém čísle se do odpovědi Filipa Krenara nedopatřením dostal nesouvisející text. Tímto se mu omlouváme.

blog comments powered by Disqus