Svetový deň ľudských práv bol vidieť i na fakulte | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 29. ročník

Svetový deň ľudských práv bol vidieť i na fakulte

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Alena Fričová (Pondělí, 14. prosinec 2009)

„Podporujem kyberdisidenta zavretého v čínskom žalári.“ To mohol napísať každý študent 10. decembra na fakulte do formulárov Amnesty International. Okrem toho si mohol vypočuť prednášku o kvalite demokracie v postkomunis­tických krajinách a zhliadnuť oceňovaný dokumentárny film Barma TV s komentárom riaditeľky barmského centra v Českej republike. Na fakulte sa takto pripomínal medzinárodný deň ľudských práv.

Za Európske medziuniverzitné centrum ľudských práv prišiel Andrew Roberts až z oddelenia politických vied na Northwestern University. Tá sa radí medzi 20 najlepších politologických pracovísk v Amerike. Tento akademik sa už dlhodobo zaoberá demokraciou vo východnej Európe a svedčí o tom aj jeho najnovšia publikácia The Quality of Democracy in Eastern Europe: Public Preferences and Policy Reform. Hoci dokáže hovoriť po slovensky aj po česky, svoju prednášku uskutočnil v angličtine a spolu s následnou diskusiou v nej nastolil otázky demokracie a jej prejavov v Českej republike. Tú v závere zhodnotil vskutku pozitívne.
,,Väčšina Čechov si myslí, že demokracia v post-komunistickej Európe nefunguje dobre. Dôvodom sú väčšinou priveľké očakávania. Napríklad vysoké príjmy. A keď to nedostanú, tak tvrdia, že demokracia nie je dobrá,“ skonštatoval Roberts.

Nasledujúce premietanie filmu Barmský VJ ukázalo autentické zážitky barmského videoreportéra Joshuu a jeho kolegov z exilovej televíznej stanice Democratic Voice of Burma. Tí mali odvahu postaviť sa vládnym represiám a poskytnúť svetu záznam protivládnych demonštrácií z roku 2007 nahraných na ručnej kamere.
Na následnej diskusii nám problematiku v Barme v celej šírke priblížila riaditeľka barmského centra, Sabe Amthor Soe. Stručne načrtla problémy utečencov v Českej republike a súčasnú situáciu v Barme s prípadnou možnosťou na zlepšenie spojenú s blížiacimi sa voľbami. Jedným z hlavných problémov v tejto útlakom zmietanej krajine je podľa Soe dlhotrvajúci hladomor spôsobený lesnými potkanmi, ktoré pravidelne skonzumujú celú úrodu. Postihnutá je najmä etnická skupina Čjinov. A práve na nich je zameraná činnosť organizácie vedená Soe. A tak mali študenti príležitosť zapojiť sa, prípadne pomôcť alebo podporiť jej činnosť.

Okrem týchto akcií sa v átriu zorganizoval maratón v písaní dopisov pod záštitou Amnesty International. Pri tejto príležitosti mal každý možnosť podporiť obete porušovania ľudských práv jednoduchým listom. Ten mohol poputovať do čínskej väznice kyberdisidentovi Huangovi Jinqiu alebo nepálskej aktivistke za práva týraných a zneužívaných žien Rite Mahato.

blog comments powered by Disqus