Medikům zbývá už jen jedna učebna | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Medikům zbývá už jen jedna učebna

Do rubriky Minitéma napsala Dominika Dufková (Úterý,  9. březen 2010)

Kromě studentů sociálních věd navštěvují naši fakultu také budoucí lékaři. Studenty, kterým se v tomto semestru protáhly rozvrhy, by mohlo napadnout vinit z toho právě studenty lékařství. Jejich podíl na situaci ale není nijak zvlášť výrazný.

Místa, které zabírají, totiž není tolik. „Studenti Lékařské fakulty v současnosti obsazují jednu z velkých poslucháren, a to P31, jinak nic,“ uvedl rozvrhář Zdeněk Sychra. Podle tajemníka fakulty Vojtěcha Mošťka se jedná o přechodný stav, který se v důsledku zpoždění výstavby kampusu o pár let prodloužil. „Jsme součástí jedné univerzity a budovy patří univerzitě. Navíc jsem byl osobně svědkem nezáviděníhodné situace, do které se dostali badatelé, učitelé ale i studenti Lékařské fakulty po té, co byla v září roku 2003 zahájena rekonstrukce budovy v Joštově ulici,“ podotkl Moštěk. Brzy se ukázalo, že výuka v bezprostřední blízkosti staveniště je velmi obtížná a bádání nemožné. Byli to zaměstnanci Lékařské fakulty, kteří se museli přestěhovat do provizorních podmínek. Osobně proto tajemník vnímá uvolnění budovy jejími dlouholetými uživateli ve prospěch Fakulty sociálních studií jako vstřícný, ale nelehký krok a je jim za to vděčný. „Využili jsme tak období, kdy bylo zajištěno financování rekonstrukce budovy, což uvolnilo následný rozmach Fakulty sociálních studií,“ dodal.

Náhradními prostorami pro učitele a badatele se stala bývalá transfuzní stanice fakultní nemocnice, kde však nejsou posluchárny. Výuka v prostoru Fakulty sociálních studií je jen dočasným řešením. Nové výukové prostory studenti Lékařské fakulty začnou s největší pravděpodobností využívat od podzimního semestru tohoto roku. Lékařské přednášky v budově navštěvuje i Jiří Bosák. „Potěšený z toho, že máme přednášky na vaší fakultě, nejsem. Letos chodíme jen do jedné učebny, jinak čas v budově netrávím, ani v knihovně, protože máme vlastní v kampusu,“ popsal svůj postoj Bosák.

Vzdálený se však zdá být kampus Monice Šindelkové. „Přednášky mám většinou v budově na Komenského, kde je sice k dispozici počítačová učebna, jenže tady mám větší klid a je to sem blízko. Příští semestr to bude horší, protože je kampus od centra daleko,“ povzdechla si studentka lékařské fakulty.

S přesunutím Fakulty sociálních studií do současného sídla počítalo vedení Masarykovy univerzity již při přípravě zřízení fakulty, takže není třeba se za vyhánění studentů medicíny stydět. „Přestěhování z areálu Filozofické fakulty do ulice Gorkého v roce 1998 a následně i Jaselské v roce 2000 nemělo být trvalé,“ řekl Moštěk, podle něhož navíc přestavba spojená s přesídlením fakult budově po sto letech užívání opravdu prospěla.

blog comments powered by Disqus