Už jsme velcí. Chceme být sami | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Už jsme velcí. Chceme být sami

Do rubriky Minitéma napsala Kateřina Burianová (Úterý,  9. březen 2010)

Chodby hlavní budovy Univerzitního kampusu jsou tak široké, že by se v nich dalo chodit minimálně v šestistupech. Jistě nejednoho člověka napadlo, proč tyto velké moderní prostory zejí prázdnotou, namísto toho, aby v nich probíhal čilý akademický ruch? Zato když jdete po naší fakultě, často můžete potkat své kamarády studující Fakultu lékařskou. Proč jsou stále u nás, a ne na kampusu za kopu peněz? (Raději nezjišťovat kolik přesně. Současná situace by se mohla zdát ještě nesmyslnější.)

V reklamě na naši univerzitu se objevují jen prostory naší fakulty a právě kampusu. Vypadá to, že to na obou místech žije, že jsou ideálními místy pro studium. Opak je pravdou. U nás je plno i o zkouškovém. V knihovně vedle vás třeba nejednou louskali lékařská skripta studenti mluvící španělsky. Po příchodu do knihovny na kampusu můžete vidět prázdné nejen židle ve studovnách, ale i téměř pusté regály, ve kterých by měly být knihy.

Vše je prý stále v procesu dokončování. Naše velké posluchárny (teď už tedy prý jen jednu) studenti z Lékařské fakulty blokují proto, že nemají postavenou velkou přednáškovnu na kampusu. Nemělo by se právě na tohle při stavbě zařízení sloužícího ke studiu myslet především? Vždyť naše učebny jsou jim také malé, několikrát z posluchárny pro asi dvě stě lidí vyšlo studentů o mnoho více. Podle několika známých tváří bylo jasno – studenti medicíny.

Někteří obhajují současnou situaci tím, že Lékařská fakulta té naší budovu přenechala. Ovšem přenechání bylo v plánu dávno, stejně tak výstavba kampusu trvá už nějakou dobu. Nebylo by na čase, aby naše fakulta byla jen naše? Jsme sice Fakulta sociálních studií, rádi se socializujeme a bavíme, ovšem je nás stále více a naše budova nám možná za nějaký čas bude malá taky. Do jakého většího prostoru se přestěhujeme my? Od podzimního semestru prý už „lékaři“ naše posluchárny využívat nebudou. Snad tedy potom bude na internetových mapách naše fakulta k nalezení jako Fakulta sociálních studií, a ne jako Fakulta lékařská.

blog comments powered by Disqus