Rychlostudenty na fakultě ministerská komise neobjevila | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Rychlostudenty na fakultě ministerská komise neobjevila

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Hana Trčková (Pondělí, 15. březen 2010)

Studium na Fakultě sociálních studií je v pořádku a podle pravidel. K takovému závěru došla Akreditační komise Ministerstva školství, která v prosinci procházela záznamy studentů a hledala, zda se i na naší fakultě nenacházejí nějací ti rychlostudenti.

„Kontrola neshledala na MU žádné pochybení,“ sdělila proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy FSS Markéta Pitrová. Tyto závěry potvrdila i mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Podle ní ministerská komise kontrolovala údaje o délce studia z tzv. „matriky studentů“, která obsahuje základní údaje o délce trvání studia. „Prověřovala se v podstatě všechna studia, která byla dle údajů dostupných v matrice ukončena za dobu kratší, než je standardní délka doby studia zkrácená o jeden rok,“ informovala mluvčí univerzity. Konkrétně na Fakultě sociálních studií se těchto podezřelých případů, kdy se délka studia z údajů v matrice jevila kratší, objevilo osmnáct. „Kontrolou všech těchto případů bylo zjištěno, že všechna prověřovaná studia byla ukončena v souladu s v té době platnou právní úpravou a vnitřními normami Masarykovy univerzity. Na Masarykově univerzitě nejsou žádní „rychlostudenti“,“ tlumočila závěry kontroly Fojtová. Zkrácení studia zapříčinily například přestupy z jiných řádných studií, ať již v rámci Masarykovy univerzity nebo z jiných vysokých škol, či uznání kreditů z jiného studia.

Samotné prověřování matriky studentů bylo podle Fojtové díky elektronické studijní evidenci snadné. „Masarykova univerzita si je vědoma své odpovědnosti při nastavení kontrolních mechanismů, a proto provádí kontrolu vedení studijní agendy a plnění povinností studentů pravidelně na jednotlivých fakultách i z úrovně rektorátu bez ohledu na události v Plzni,“ uzavřela mluvčí univerzity.

blog comments powered by Disqus