Pozor na náhle zmeny v študijných plánoch | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Pozor na náhle zmeny v študijných plánoch

Do rubriky Kauza napsala Alena Fričová (Úterý, 28. září 2010)

Spoľahnem sa na študijný plán, absolvujem všetky povinné predmety a za tri roky mám titul vo vrecku – to je predstava, ktorú má väčšina študentov o čase strávenom na univerzite. Na takto hladký priebeh by sa však nikto nemal spoliehať.

Jedným z ľudí, ktorý to poznali na vlastnej koži, je aj študent politológie, medzinárodných vzťahov a práva, Filip Oudes. Tento tretiak teraz každú stredu sedáva pred učebňou P51 s knihami rozloženými pred sebou a čaká na prednášku do kurzu, o ktorom si myslel, že ho nikdy nebude musieť absolvovať. „Po kontrole šablóny na začiatku jarného semestra som náhle zistil, že je potrebné mať 55 kreditov a mne v informačnom systéme svieti len 54. Keď som potom písal nášmu odborovému asistentovi, Vlastimilovi Havlíkovi, zistil som, že došlo k zmene študijného plánu, skvalitneniu štúdia a bol zavedený nový povinný predmet, "sťažuje sa.

Nový povinný kurz v osnovách

Podobný škrt cez rozpočet pripravila katedra politológie asi dvadsiatim ďaľším študentom, ktorým sa nepodarilo absolvovať všetky povinné predmety, ešte predtým než sa ich kreditová hodnota znížila. Prameň celého problému tkvie v novom kurze s názvom Európska únia- základné fakty a míľniky, ktorý katedra v máji minulého roku schválila a zaviedla do osnov ako nový áčkový predmet. Popritom však museli byť prekreditované ostatné povinné predmety a Filip, ktorému sa nepodarilo absolvovať metodológiu, tak narazil na neočakávanú prekážku. Okrem štúdia práva a práce na bakalárke mu medzi povinnosti pribudol aj nový kurz. „Zásadný problém je, že s vedením katedry nemôžem príliš diskutovať. Študijný plán môžu zmeniť kedykoľvek," myslí si Oudes.

Vedúci katedry politológie, Stanislav Balík, však s čistým svedomím tvrdí, že podobný prístup je spravodlivý voči všetkým študentom. „Prekreditovanie ostatných predmetov nebolo len formálne, ale skutočne došlo aj k obmedzeniu sylabu a požiadavok ku skúške," vyhlasuje so strnulou tvárou. „Keď som menil sylabus Politických systémov Českej republiky z desiatich kreditov na osem, skutočne som vyradil dvesto pomerne ťažkých strán textov, ktoré sa nebudú musieť študenti učiť. To znamená, že keď predmet študenti neurobili, budú ho opakovať s pomerne nižšími požiadavkami, ako ho robili študenti predtým. Všetko bude samozrejme kompenzované tým, že budú musieť absolvovať ďalší predmet.“

Politológ sa musí v problematike EU orientovať

Prečo sa však vedenie katedry rozhodlo pre obohatenie študijných osnov? „Keď som pred rokom prechádzal kurikula rôznych zahraničných politologických pracovísk a porovnával ich s naším, tak mi došla jedna šialená vec. Produkujeme síce absolventov politológie, ktorí poznajú dobre politické systémy jednotlivých európskych krajín, dokážu sa vyznať v straníckom systéme Indie a Kanady a rôznych európskych krajín, ale ktorí sa vôbec nestretnú s problematikou európskej integrácie. A produkovať takých absolventov v dnešnej dobe v Českej republike je skutočne nezmysel", prezradil Balík. Naviac upozornil na fakt, že s komplikáciami sa mohli stretnúť len študenti, ktorí sa výslovne nedržali odporúčaného študijného plánu.

To však znamená, že doporučený študijný plán, by sa mal stať akousi normou pre priebeh celého štúdia. „Nikde nie je napísané, ako máš tie predmety absolvovať, celé je to prezentované len ako odporúčaný plán, nie povinný. Takýmto spôsobom sú do toho zatiahnutí nie len tí, čo musia opakovať predmety, ale napríklad aj tí, čo si nechávali napríklad kurz metodológie na posledný semester, "podotýka Filip.

Chýbali informácie o zmene

Nový predmet sa však stretáva s pozitívnymi ohlasmi u študentov, ktorí ho navštevujú. A dokonca ani sám Oudes nezaujal voči nemu negatívny postoj, ale hľadí naň ako na dobrú príležitosť pripísať si nejaké kredity k dobru. „Päť kreditov len tak ľahko nezoženieš," vyhlasuje a úsmev mu pri tom pohráva na tvári. „Pretože mám dve školy a stále niečo musím robiť, tak jeden predmet naviac ma nezabije. Mnohým to asi spraví čiaru cez rozpočet, keď takto nečakane musia chodiť do školy. Ja však nie som taký človek, čo by chcel mať všetko splnené a celú jar robiť len bakalárku. „
Náznak nechute sa však na jeho tvári objavuje vo chvíli, keď sa reč obracia na samotný systém predávania informácií. „Na jednej strane fakulta stále píše do informačného systému, že niekde bude detský kútik, divadlo, alebo nás pozvú na nejaké premietanie, ale to, že má dôjsť k zmene študijného plánu, pozrite sa na to, preskúmajte si to, sa nikde neobjavilo, " sťažuje sa. „Až keď som o tom písal Balíkovi, dal vedieť, že je to dobrá myšlienka a do štrnástich dní nám o tom poslal informácie.“
Podľa Balíkovho vyjadrenia by však podobné situácie nemali byť na dennom poriadku. „Trúfam si povedať, že štruktúra štúdia politológie je veľmi stabilná. Zmena sylabu nastala prvýkrát asi po desiatich rokoch. Bola to síce dôležitá zmena, ale nemala by byť nasledovaná žiadnymi ďaľšími, " uzavrel vedúci katedry.

blog comments powered by Disqus