Fakulta bude letos šetřit, konference si zaplatíme | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 30. ročník

Fakulta bude letos šetřit, konference si zaplatíme

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Jitka Sklenářová (Čtvrtek, 11. březen 2010)

Peníze, peníze a zase peníze. Hlavně o těch se dlouze diskutovalo na únorovém zasedání Akademického senátu naší fakulty. Vedení fakulty omezilo uzavírání smluv o dlouhodobém pronájmu fakultních prostor, což se dotklo jak jednotlivých kateder, tak nejrůznějších studentských aktivit a spolků.

Důvod pro omezení je ten, že ještě nebyla schválena pravidla pro pronájmy prostor. Tato pravidla, upravující pronájmy fakultních prostor, se projednávala právě na včerejším setkání.

Fakulta si nemůže dovolit vyšší náklady na jiné aktivity, než s jakými se letos počítá. Co z toho plyne? Například zpoplatnění některých akcí, které až dosud byly zdarma. „Když budete pořádat konferenci, uděláte si předem kalkulaci, zjistíte, kolik bude co stát a ujasníte si požadavky. Vstup pak například nebude volný, ale bude se vybírat konferenční poplatek,“ nastínil možnost omezení čerpání fakultních prostředků pro nejrůznější akce Vojtěch Moštěk, tajemník fakulty.

„Pokud si požádáte o místnost s technickým vybavením, které umíte obsluhovat sami, a není tedy nutné platit přesčasy technickým pracovníkům, peníze za pronájem prostor ani za elektřinu po vás chtít nebudeme,“ uvedl Ladislav Rabušic, děkan fakulty. Setkávání členů fakultních spolků by tedy novými pravidly neměla být ohrožena, pokud v jejich rámci studenti nepřidělávají práci zaměstnancům fakulty. „Nová pravidla hospodaření cílí především na nákladné konference a akce, které se na fakultě konají,“ dodal Rabušic. Hlasování o rozpočtu fakulty pro rok 2010 bylo již přesunuto z 11. na 18. března.

Senát také projednal doplnění Vědecké rady fakulty, do níž byli dosazeni David Šmahel a Tomáš Lebeda namísto Vladimíra Smékala a Martina Kreidla, který se z externisty stal členem interním. V dalším bodě zasedání byla schválena zpráva o hospodaření FSS za loňský rok a na závěr byla jednomyslně zvolena Rozhodčí a smírčí komise. Jejím předsedou se stal Michal Vašečka, z akademických pracovníků v ní budou působit také Michal Pink a Hubert Smékal. Ze Studentské komory Akademického senátu v komisi zasednou Petra Vejvodová a Martina Hromádková.

blog comments powered by Disqus