Kalkulačku musí vzít občas do ruky i student naší fakulty | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kalkulačku musí vzít občas do ruky i student naší fakulty

Do rubriky Minitéma napsala Vendula Karásková (Čtvrtek, 19. srpen 2010)

Od sociálních vědců by možná někdo práci s čísly nečekal. Přesto si však někteří studující od vzorečků a výpočtů neodpočinou ani na naší fakultě. S objemnými daty, která je třeba statisticky zpracovat do vědecky vypadajícího výzkumu, se povinně potýkají studenti sociologie, sociální politiky a sociální práce i psychologie. Každá katedra má přitom svá statistická specifika.

Předmět s názvem Statistická analýza dat se vyučuje na sociologii, psychologii a nepovinně i na žurnalistice. Studenti sociologie se ho většinou obávají. Vloni byla jeho úspěšnost jen 82% a nejčastější známkou bylo E. Do tajů statistiky v minulých letech zasvěcoval studenty i děkan Rabušic. „Statistika pro mě moc přínosná nebyla, moc si to už nepamatuju a od té doby jsem to nevyužila. Rabušic byl ale výborný učitel, je to odborník. Těm, co se chtějí sociologii dál věnovat, se statistika určitě hodí,“ uvedla studentka třetího ročníku sociologie, která si nepřála být jmenována. Na jaře bude totiž ze statistiky skládat státnice. „Nejsem reprezentativní výběrový vzorek, abych podala dostatečně objektivní výpověď,“ dodala.

Katedra sociologie myslí se statistickým vzděláním také na zahraniční studenty. Pro ně je určen patnáctikreditový předmět Statistical Data Analysis with SPSS. Má stoprocentní úspěšnost – ze čtyř zapsaných lidí získal vloni jeden student A, dva E a jeden se ke zkoušce nedostavil.

Statistiku se neučí jen sociologové

Také studenti psychologie musí Statistickou analýzu dat absolvovat. Na ty, kteří studují jednooborovou psychologii, dokonce čekají semestry se statistikou dva. „Studenti, kteří mají psychologii v kombinaci s jiným oborem, mají povinný jen jeden semestr statistiky. Předpokládáme, že ještě nějaký statistický kurz absolvují na svém druhém oboru,“ doplnil garant a vyučující kurzu Stanislav Ježek.

První z psychologických statistických předmětů měl úspěšnost pouhých 77%. Statistickou analýzu dat II. zřejmě navštěvují již pokročilejší studenti, její úspěšnost je stoprocentní. „Jsem už ve třetím ročníku a stejně mám spolužáky, kteří statistiku letos opakují podruhé. Správně přitom měli tu zkoušku udělat už v prváku, takže museli žádat děkana o výjimku,“ řekla studentka psychologie a sociologie Veronika Pekárková.

Student psychologie a žurnalistiky Jakub Janoušek si ale myslí, že není na škodu, když jsou studenti naší fakulty nuceni přemýšlet také matematicky, jakkoliv se jim to nelíbí. „Předmět byl náročný, zajímavý a měl smysl. Když teď čtu nějaké výzkumy, jejich jádro už pro mě není jen shlukem čísel,“ uvedl.

Statistická analýza dat se vyučuje také na Katedře mediálních studií a žurnalistiky jako povinně volitelný předmět. Je určena především studentům, kteří budou používat statistické metody při psaní závěrečné diplomové práce. V minulém semestru měla pouze 57% úspěšnost – ze sedmi studentů získali zápočet pouze čtyři.

Nejlehčí statistický předmět na fakultě, Aplikovanou metodologii pro tvorbu veřejných programů, mají zřejmě studenti sociální politiky a sociální práce. Z osmdesáti studentů bylo minulý semestr úspěšných 94%. „Neřekla bych, že je to obzvlášť těžký předmět. Bohužel se na jeho kvalitě podepsaly technické problémy i osoba vyučujícího. Při zkoušce se například několika studentům sekl základní statistický program SPSS. Vyučující nebyl příliš ochotný problém řešit, nakonec jsme museli až za proděkankou pro studium,“ sdělila studentka, která si pro jistotu nepřála být jmenována.

blog comments powered by Disqus