Ověřte si své statistické (ne)znalosti | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Ověřte si své statistické (ne)znalosti

Do rubriky Minitéma napsala Hripsime Zohrabyan (Pondělí, 11. říjen 2010)

Vyzkoušejte si na pár příkladech, jak jste na tom se statistikou.

 1. Normální rozložení je:
 1. zvonovitá křivka, kdy je polovina hodnot větší než průměr a polovina menší než průměr
 2. přímka rovnoběžná s osou x, kdy se hodnoty nacházejí v okolí přímky
 3. přímka rovnoběžná s osou y, kdy se hodnoty nacházejí v okolí přímky
 1. U šikmosti
 1. záporná hodnota indikuje ploché rozložení
 2. hodnota menší než 1 indikuje asymetrické rozložení
 3. kladná hodnota říká, že vrchol křivky je posunut doleva
 1. Z-skóry se vypočítají
 1. (hodnota znaku / průměr) + směrodatná odchylka
 2. (hodnota znaku – průměr) / směrodatná odchylka
 3. (hodnota znaku + průměr) – směrodatná odchylka
 1. Nulová hypotéza předpokládá
 1. normální rozložení
 2. stav existence výroku
 3. stav neexistence výroku
 1. Zlaté pravidlo pro indikovanou statistiku říká, že
 1. nulovou hypotézu držíme, když je vysoká hodnota testu signifikance
 2. nulovou hodnotu držíme, když je nízká hodnota testu signifikance
 3. nulovou hypotézu zamítneme, když je vysoká hodnota testu signifikance

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a

blog comments powered by Disqus