Stěhování fakulty se kvůli gender aktivistkám odkládá | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Stěhování fakulty se kvůli gender aktivistkám odkládá

Do rubriky Ostatní napsala Jitka Sklenářová (Neděle, 21. březen 2010)

Pokud jste v posledních dnech zahlédli ve výkopu před Ústavním soudem ženy s lopatami, nebyl nejmenší důvod nevěřit vlastním očím. O rozruch při výměně kanalizace na ulici Joštova se postaraly aktivistky z Gender studies z naší fakulty. V rámci oslav Mezinárodního dne žen zorganizovaly happening, při němž vnikly mezi kopáče vyzbrojeny vlastními helmami a nářadím. Bohužel touto nepovedenou akcí zmařily záměr vedení, které se rozhodlo kvůli probíhající rekonstrukci kanalizace fakultu přestěhovat zpět na Arne Nováka.

„Byli sme s chlapama šlukovat, fčil sme se vrátili k hokně – a to byl teprv lochec,“ popsal svůj nevšední zážitek se ženami ve výkopu bagrista Helmut. „Hókli sme jim, ať na to hodí kakáč, ale pak sme hodili stopku my a šlukovali dál. Ať holky fachčí za nás, když chcó.“ Nadšení aktivistkám však dlouho nevydrželo. Ukázalo se, že špatně otočily list v kalendáři, a proto zaměnily Mezinárodní den žen s Mezinárodním dnem rovnoprávnosti. Vedení katedry Sociologie v čele s děkanem Ludislavem Robušticem se od této hurá akce distancovalo. Podle Robušticě šlo zřejmě o špatné pochopení smyslu oslav Mezinárodního dne žen těmi dámami. "Osmého března jde přeci o oslavu ženy jako ženy, ne ženy jako muže,“ vyjádřil se k ožehavé záležitosti Robuštic.

Představené oboru Genderových studií mlžily, jak to jen šlo, či se o to na stavbě alespoň pokoušely. Halas byl však neoblomný. „Svůj omyl jsme si uvědomily až příliš pozdě. Protože si ale náš už teď dost neoblíbený obor nemůže dovolit skandál, ve výkopu jsme zůstaly a vydávaly se za studentky archeologie,“ uvedla Katarína Nedbálek. Studenti archeologie nyní zvažují podání žaloby pro urážku na cti.

Za této situace je velmi pravděpodobné, že incident zkomplikuje plánované stěhování Fakulty sociálních studií zpět na Filozofickou fakultu. To bylo v plánu právě kvůli rekonstrukci ulice, na které FSS sídlí; rekonstruovat se začalo v polovině února. Pro studenty a učitele, působící na fakultě, byla situace, která kvůli pracím na kanalizaci před budovou nastala, neúnosná.

„Lektoři si stěžovali na hluk a prašné prostředí, které je omezuje při výuce,“ uvedl správce budovy Jean Děbas. Robuštic si myslí, že by bylo v nejlepším zájmu studentů těžiště fakulty dočasně přestěhovat. „Informoval jsem se o veškerých možnostech, kterých bychom mohli v nastalé situaci využít. Vzhledem k tomu, že mezi studenty Fakulty sociálních studií a Lékařské fakulty nejsou zrovna nejlepší vztahy, rozhodli jsme se pro přesídlení zpět na Filozofickou fakultu. Mimoto – při výzkumu na staveništi se na několik studentů archeologie převrátil bagr, tudíž na fildě studentů poněkud ubylo,“ dodal Robuštic. Žlutá M-třistaosmnáctka (jako vystřižená ze Stopařova průvodce po galaxii, pozn. red.) svými plechy přikryla sedm studentů a dva profesory archeologie. „Vím o tom, že se předevčírem převrátil jeden z bagrů,“ řekl Děbas. „Klidu na Joštově to rozhodně moc nepřidalo,“ dodal. „Jestli ale budou archeologové žalovat genderistky, nemáme se stěhováním na FF nejmenší šanci,“ podotkl Děbas hořce.

blog comments powered by Disqus