Kde všade chýbajú peniaze | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kde všade chýbajú peniaze

Do rubriky Téma čísla napsala Natália Saganová (Pondělí, 29. listopad 2010)

Menej knižiek v knižnici, nižšie platy vyučujúcich a chudobnejší výber volitelných predmetov. To všetko sú dôsledky finančnej krízy na našej fakulte.

V porovnaní s minulým rokom kúpila knižnica o dvetisíc kníh menej ako minulý rok. Nemôže si dovoliť zakúpiť ani toľko časopisov alebo informačných databáz ako v minulosti. Študenti nebudú mať ku niektorým kníhám vôbec žiadny prístup, pretože každá ôsma je dlhodobo vypožičaná a iná kópia sa v knižnici nenachádza. Pomôcť by však mala nová operačná funkcia v knižnici, sprístupnenie niektorých najviac žiadaných kních na vyhradených počítačoch priamo na mieste.

Fakulta pocítila krízu najmä pri vytváraní rozpočtu. Tento rok dostala len devädesiatpäť miliónov korún, minulý rok to bolo skoro o pätnásť miliónov viac. „Chýbajú nám prostriedky na financovanie prevádzkových nákladov, teda peniaze potrebné na prevádzkovanie a organizáciu objektu“, uviedol tajomník našej fakulty Vojtěch Moštěk.

Štipendií a grantov sa kríza natoľko nedotkne

Pozitívom je, že kríza nezasiala štipendijné fondy, fakulta dokonca poskytuje pre študentov sociálne štipendium. Výrazne sa situácia prejavila na platoch zamestnancov. Menší príjem majú vedúci pracovníci a dokonca o polovicu nižší plat dostávajú zamestnanci dekanátu. Taktiež príspevky pre jednotlivé katedry a iné pracoviská sa znížili. „Jedna vyučujúca nám sama povedala, že jej predmety boli zrušené, pretože na ne nie sú peniaze,“ uviedla v ankete študentka Ivana Mašková o jej osobnej skúsenosti, ktorú má tak ona ako aj mnoho jej spolužiakov. O menšom výbere predmetov teda hovoria nielen študenti, ale aj ich učitelia.

Kríza našťastie nemá veľký vplyv ani na pridelovanie grantov. Na fakulte momentálne prebiehajú tri dlhodobé prjekty a tiež rôzne krátkodobé, ktoré sú financované práve z grantových financií. V nasledujúcom roku by fakulta mala dostať až dvadnásť grantov, ktoré jej udelila Grantová agentúra Českej republiky. Dopad ale môžu pocítiť špecifické projekty doktoranstkého a magisterského šú­dia.

blog comments powered by Disqus