Tajemník: Místo provozních nákladů jsme snížili platy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tajemník: Místo provozních nákladů jsme snížili platy

Do rubriky Téma čísla napsala Dominika Dufková (Pondělí, 29. listopad 2010)

Nutnost šetřit všude tam, kde je to možné, se nevyhnula ani akademické sféře. O jakou částku se kvůli krizi snížil příspěvek ze státního rozpočtu a k jakým opatřením proto museli vedoucí představitelé naší fakulty přistoupit? Odpovědi na tyto a další otázky zná tajemník Vojtěch Moštěk.

Trpí naše fakulta v současné době nedostatkem financí?

Jsme součástí národní ekonomiky, takže se ekonomická krize musela nějak projevit. Je pravda, že to bylo trochu později než v komerční sféře, která je s hospodářstvím pevněji svázána. My jsme to pocítili při sestavování rozpočtu letošního roku. Loni dostala fakulta ze státního rozpočtu sto devět miliónů korun, letos to bylo jenom pětadevadesát miliónů.

Byli jsme zvyklí na neustálý růst

To je poprvé, kdy se státem přidělená částka snížila?

Za dvanáct let existence fakulty jsme byli zvyklí na neustálý růst, jak v počtu studentů a zaměstnanců, tak ve výši rozpočtu. Před třemi nebo čtyřmi lety se situace začala měnit. Nejprve se zastavilo zvyšování financí, které dostáváme na jednoho studenta. Nyní se dokonce začala tato částka snižovat. Lze to pozorovat na ukazateli studijního výkonu, kterým je kreditový bod. Před pěti či šesti lety jsme na jeden bod dostali přes pět set korun, ale v posledních letech už to nejsou ani čtyři stovky.

V jakých oblastech se nedostatek především projevuje?

Chybí nám prostředky na financování provozních nákladů, tedy peníze potřebné pro provoz a organizaci objektu. Fakultu musíme vytápět, uklízet, střežit a patří sem také revize elektrických či například zabezpečovacích zařízení a jejich následné opravy. Tyto výdaje má v kompetenci správa budov. Další náklady spravuje Centrum informačních a komunikačních technologií, jež má na starosti fungování výpočetní a audiovizuální techniky. Vedoucí obou úseků pátrají po možnostech, kde by ušetřili, ale nové úspory se zde hledají velmi těžko.

Lze na provozních nákladech nějakým způsobem ušetřit?

Pokud nechceme ohrozit zdraví studentů a zaměstnanců, rozhodně nemůžeme snížit náklady na vytápění, které je už tak nastaveno hospodárně. Výtahům také musíme věnovat potřebnou péči a například v oblasti zabezpečovacích a požárních systémů není možné nic opomenout i z důvodu dodržení zákona. Můžeme tedy dělat jediné, pokoušet se o cenové vyjednávání s dodavateli. O téměř dvě třetiny se nám podařilo snížit náklady na telefonování. K hlavním úsporám jsme ale museli přikročit v nákladech na platy zaměstnanců. Do budoucna nelze vyloučit, že dojde ke snižování počtu pracovních úvazků. Přesnější představu o dalším vývoji však budeme mít až počátkem března, kdy bude hotov rozpočet fakulty na další rok.

Jestliže se snížily platy učitelů, neprojevilo se to nějakým způsobem ve výuce?

O takových změnách neuvažujeme. Počet odučených hodin se nesnížil. Řekl bych, že pracovat na vysoké škole není v současné době vhodné zaměstnání pro člověka, jemuž spíše než na samotné práci záleží na vysokých příjmech.

Stipendia krize neohrozí

Nedotkne se finanční krize stipendií?

Určitě ne. Stipendijní fond je tvořen z poplatků za delší dobu studia. V letošním roce stejně jako v předchozích letech kolem pětadevadesáti procent z těchto peněz zase zpětně odčerpáme ve prospěch studentů. Částka dosahující téměř pěti miliónů korun tedy poputuje do stipendií prospěchových, tvůrčích a dalších dle stipendijních programů fakulty. Nově fakulta některým studentům poskytne také sociální stipendium.

Kdo ho může získat?

Udělujeme jej teprve druhým rokem a nárok na něj mají studenti prvního ročníku, kteří pocházejí z nedostatečně sociálně zabezpečené rodiny. Podmínkou pro jeho udělení jsou doložené příjmy rodiny a dosažení určitého percentilu v přijímacích zkouškách. Start studia je podle mého názoru nejnáročnější a v dalších letech, kdy už na sociální stipendium student ztrácí nárok, může využít jiné stipendijní programy.

Z jakých finančních zdrojů pocházejí peníze použité na rekonstrukci fasády na budově fakulty?

Budova patří univerzitě. Ta také rozhoduje o velkých opravách a rekonstrukcích a financuje je. Přestavba, kterou fakulta prošla před sedmi lety, nezahrnovala opravu fasády. V tomto roce však již byla nutná. Kolem fakulty vede frekventovaný chodník a opadávání omítky by mohlo kolemjdoucí ohrozit, proto jsme na rektorát podali žádost a vedení univerzity nám vyhovělo.

Troufnete si odhadnout, jak dlouho může krizový stav na fakultě ještě trvat?

Po nastartování ekonomiky se situace do dvou let může zlepšit i na fakultě. Postup může být rychlejší, pokud bude vláda předpokládat dobrý ekonomický vývoj a zvýší příděly do některých resortů.

blog comments powered by Disqus