Jak se žije malým oborům | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak se žije malým oborům

Do rubriky Minitéma napsala Tereza Cajthamlová (Pondělí, 29. listopad 2010)

Na naší fakultě jsou celkem tři, nemají vlastní katedru a o každou korunu musí bojovat s většími a staršími kolegy. Řeč je o malých a relativně nových oborech, které se snaží uhájit své místo ve světě sociálních věd.

Malé obory nabízí na naší fakultě dvě katedry. Kurzy sociální antropologie a genderových studií fungují pod Katedrou sociologie a předměty z bezpečnostních a strategických studií vyučují politologové. Zatímco sociologie nebo politologie mají v Česku dlouhou historii, tradici a stabilně velký počet uchazečů, na menší a méně známé obory se studenti tolik nehrnou. Velmi také záleží na tom, jaké možnosti dvouoborů fakulta nabízí. „Pokles zájmu o sociální antropologii jsme zaznamenali zejména ve chvíli, kdy přestali mít naši studenti možnost vybrat si kombinaci s psychologií, která je na naší fakultě nejžádanějším oborem,“ uvedla vedoucí oboru sociální antropologie Eva Šlesingerová.

Kvůli titulu na jinou školu

Velkým handicapem genderistů a antropologů na naší fakultě je také to, že mohou získat pouze bakalářský titul. Za magisterským diplomem musí přejít buď na jiný obor nebo dokonce na jinou univerzitu. „Kdybych měla možnost, určitě bych se chtěla sociální antropologii věnovat i na magisterské úrovni. Takhle budu muset navazující studium absolvovat na svém druhém oboru,“ řekla Alžběta Wurmová, která kromě sociální antropologie studuje ještě sociální politiku a sociální práci. Lidé z vedení obou malých oborů na Katedře sociologie usilují o otevření magisterského studia pro své absolventy. „K tomu ale potřebujeme více docentů a profesorů. Vědecké kapacity musíme zajistit z vlastních zdrojů, protože momentálně není možné přijmout nikoho nového,“ vysvětlila bývalá vedoucí genderových studií Iva Šmídová a dodala, že všichni pracují na vlastních akademických růstech.

Obtížnou personální situaci připouští i vedoucí Katedry sociologie Radim Marada. „Dotace od ministerstva školství se snižují, dnes dostáváme za jednoho odučeného studujícího asi o 25 procent méně než před osmi lety.“ Podle Marady je důležitá především schopnost získat granty za výzkumné projekty. „Myslím si, že jsme úspěšní v publikování i grantových projektech. Další peníze se ale dosud přidělovaly také podle počtu doktorských a magisterských studentů a v tom už velkým oborům konkurovat nemůžeme,“ doplnila Šmídová.

Výhodné spojenectví

Aliance s katederními obory může být pro menší obory také výhodou. „Existence na Katedře politologie je pro nás užitečná mimo jiné i proto, že v řadě našich předmětů spolupracují i vyučující z oddělení politologie,“ vysvětlil vedoucí oboru bezpečnostní a strategická studia Miroslav Mareš. Podle Šmídové panuje mezi vyučujícími z genderových studií a vedením Katedry sociologie shoda ve vědeckém přístupu. V některých ohledech by ale uvítala silnější nadoborovou manažerskou pozici vedoucího katedry. „Bylo by užitečné, kdyby měli sociologové také někoho, kdo by obor vedl. Vedoucím celé katedry by pak byla osoba, která je zprostředkovatelem a zastřešovatelem všech oborů na katedře," uzavřela Šmídová.

blog comments powered by Disqus