Smlouva komplikuje studentům výběr praxe | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Smlouva komplikuje studentům výběr praxe

Do rubriky Kauza napsala Barbora Janečková (Pondělí, 29. listopad 2010)

Součástí mnoha studijních oborů je povinná stáž. Někteří studenti oboru sociální politika a sociální práce však při jejím shánění narazili na problém. Poskytovatelé praxí nechtěli podepsat smlouvu o praxi.

Současnou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe používá Katedra sociální práce a sociální politiky už více než dva roky. Třístránkový dokument s devítistránkovým protokolem se ale zdá být některým poskytovatelům praxí příliš administrativně náročný. Studenti situaci řeší většinou tím, že zkouší štěstí jinde.

„Najít organizaci, která bude ochotná smlouvu podepsat, chvíli trvalo,“ uvedla studentka oboru sociální politika a sociální práce Kateřina Pavlasová. „Když jsem takovou organizaci našla, přesto jsem se setkala s tím, že lidé byli administrativou a délkou smlouvy znechucení. Snažila jsem se jim tedy vyjít vstříc a udělala vše, abych jim práci ulehčila,“ doplnila Pavlasová.

Smlouva zavazuje víc poskytovatele než fakultu

Podle Miroslava Prachala, vedoucího střediska Betlém pro lidi s fyzickým postižením, zavazuje smlouva větší měrou poskytovatele než fakultu. Navíc prý dostatečně neřeší otázku odpovědnosti za případné škody způsobené studenty. „Není jasné, zda za škodu odpovídá poskytovatel, fakulta, nebo student. V našem případě nepřijímáme studenty, za které neručí vysílající organizace,“ popsal Prchal. Proděkanka pro studium Markéta Pitrová v tom problém nevidí. „Studentům vždy doporučujeme, aby se připojistili, čímž se problém odpovědnosti vyřeší. Vedení fakulty bohužel nenašlo způsob, jak by bylo možné nést za studenty odpovědnost v době výkonu praxe. Pojištění fakulty se vztahuje pouze na úrazy a škody způsobené na půdě školy,“ komentovala situaci Pitrová.

V protokolu přiloženém ke smlouvě je ale pojištění uvedeno jako povinná součást praxe. Podle Pitrové stačí předložit kopii běžného zdravotního pojistného dokumentu, které by měl mít každý. Pro vyřešení odpovědnosti za hmotné škody se již studenti musí na vlastní náklady připojistit. Ti, jejichž rodina má pojištěnou domácnost, tak činit nemusí, odpovědnost za škody by se na ně z tohoto pojištění měla vztahovat. Z výpovědí studentů však vyplývá, že o povinnosti a způsobu pojištění je nikdo dostatečně neinformoval.

Oficiální stížnosti nejsou

Problematické body smlouvy se Prchal snažil s pracovníky fakulty řešit. Odpovědí mu prý bylo odmítavé tvrzení, že smlouvu není možné měnit. To by však možné bylo, pokud by vedení fakulty obdrželo odůvodněné stížnosti ze strany Katedry sociální politiky a sociální práce. „Smlouva není univerzálně závazný dokument. Pokud nám někdo z katedry dá o problémech vědět, je možné nad nimi rozvinout diskusi a smlouvu mírně upravit,“ upozornila Pitrová.

Oficiální stížnost zatím nepodali ani studenti. Proděkan pro vnější vztahy Jan Holzer řekl, že argumenty studentů by musely být skutečně pádné, aby se vedení fakulty rozhodlo smlouvu přepracovat. „Pokud daný mechanismus funguje již více než dva roky, nevidím důvod, proč by se měl měnit. Praxi s touto smlouvou absolvovaly již desítky studentů, což je podle mě zjevný důkaz toho, že systém funguje dobře,“ uvedl Holzer.

Smluvní dokument je však určen především pro praxe poskytované většími celky, například brněnským magistrátem či Jihomoravským krajem. Ty mají kapacitu pro přijetí většího počtu praktikantů, pro které stačí jedna společná smlouva. Celý proces praxí se tím může zjednodušit. Menším organizacím již dokument tak dobře uzpůsoben není, a proto je pro ně administrativně náročnější. Týká se to především neziskových organizací, kde vykonávají budoucí sociální pracovníci stáž nejčastěji.

Text smlouvy vznikl na základě univerzitního rozvojového projektu, nad nímž převzala záštitu Ekonomicko-správní fakulta. Fakulta v něm pak provedla několik úprav, aby lépe sloužil potřebám jejích kateder. „Chápu, že pro mnohé obory je tato smlouva komplikovanější než ta, kterou jsme používali dříve. Avšak pokud by se během praxí vyskytl jakýkoli problém, původní verze by byla neplatná,“ popsala Pitrová. Za stranu vysílající školy ji totiž dříve podepisoval pouze vedoucí katedry. „To není z právního hlediska možné, jelikož jediné právo podepisovat za fakultu závazky má děkan,“ doplnila Pitrová. Protokol je k aktuální smlouvě přiložen proto, aby zpřehlednil výkon studenta a usnadnil vkládání dat do Informačního systému.

blog comments powered by Disqus