Web Munimedia je konečne spustený | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Web Munimedia je konečne spustený

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Natália Saganová (Pondělí, 29. listopad 2010)

Strávili ste dlhé hodiny vymýšľaním audio-vizuálného diela, ktoré potom videl len vyučujúci vášho žurnalistického kurzu? Chceli ste sa so svojou prácou pochváliť, ale nemali ste kde? Teraz už také miesto na internete existuje. Katedra mediálnych študií a žurnalistiky konečne spustila webové stránky www.munimedia.cz.

Hlavným cieľom projektu Inovácie výuky, ktorého súčasťou je aj web Munimedia, je priblíženie výučby v prakticky zameraných žurnalistických kurzoch. Internetové stránky mali fungovať už v jarnom semestri 2010, to sa však nepodarilo splniť.

Dôvodom zdržania boli najmä technické programátorské úskalia a aj určité problémy s dodávateľskou firmou, ktorá nedodržala termíny. „Keď už bol web nachystaný, nechceli sme ho spúšťať v polke semestra. Aby aj študenti, ktorí boli zvyknutí, že publikujú na nejakej platforme sa nemuseli preorietovávať. Preto sme počkali s úplným štartom na jesenný semester,“ vysvetľil vedúci Katedry mediálnych študií a žurnalistiky Rudolf Burgr.

Munimédia vznikli ako priestor pre publikovanie práci študentov žurnalistiky a mediálnych štúdií. V kurzoch si vďaka nemu študenti precvičujú praktické skúsenosti. „Mal by nahradiť jednoúčelný Stisk, ktorý fungoval pod fakultnou doménou, ako cvičné online médium,“ povedal Burgr. Munimédia poskytujú platformu pre multimédiá ako sú fotky, videá, články, diskusie, ankety a rôzne študentské projekty.

Munimédiá združujú všetky mediálne kanály, ktoré študenti vo svojich predmetoch precvičujú a priestor tu dostává aj univerzitné Rádio R. Okrem rádia, stisku a cvičnej web TV sa tu dajú sprístupniť aj produkty a seminárne práce, ktoré by neboli nikde inde publikované. Študenti tak môžu zúžitkovať svoje práce aj inak ako ich len dať ohodnotiť vyučujúcim.

Koordinátor a programový dramaturg Rádia R Jan Motal si spoluprácu s webom Munimedia chválil. „Je to ojedinelý projekt, ktorý prepojuje rozhlas, videožurnalistiku aj on-line tlačové médium. V tomto zmysle Rádiu R prináša úžitok." Podľa Motala je pre rádio výhodou, že sa nemusia starať o web. „Využívame eixstujúci a školou financovaný systém, ktorý je pripravený aj na podcast. Nevýhoda je, že se tým vzdávame vlastného designu," uviedol Motal a dodal, že zatiaľ ešte nefunguje úplne funkcia editora a niektoré parametre zverejňovania článkov nie sú dostatatočne intuitívne a funkčné.

Na webe Munimédií môžeme nájsť aj informácie o katedre a samotnom projekte Inovácia výuky, do kterého se zapojilo 19 nových či inovovaných kurzov. Projekt je spolufinancovaný Evropským fondom a štátnym rozpočtom Českej republiky, investovalo sa do neho necelých 17 milónov korún.

blog comments powered by Disqus