Bezplatný přístup k informacím bylo téma jedné z přednášek v knihovně | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Bezplatný přístup k informacím bylo téma jedné z přednášek v knihovně

Do rubriky Ostatní napsala Dominika Dufková (Pátek, 12. listopad 2010)

Na naší fakultě přednášel propagátor bezplatného přístupu k vědeckým informacím Miroslav Bartošek z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Ve středu dvacátého října seznámil zájemce s ideou Open Access, která usiluje o lepší dostupnost výsledků vědecké práce.

Masarykova univerzita se k myšlence otevřeného přístupu připojila jako první z českých vysokých škol. Jedenáctého října rektor Masarykovy univerzity podepsal Berlínskou deklaraci, která vyzývá vědce a výzkumné instituce ke změně jejich publikačních návyků ve prospěch zveřejňování v režimu Open Access. „Otevřený přístup vychází ze zásady, že vědecké informace by měly být dostupné bezplatně a bez omezení všem uživatelům,“ vysvětlil přednášející.

Další přednášky v knihovně se budou týkat databáze Sage a uskuteční se pětadvacátého a sedmadvacátého října. „Většina přednášek se koná dvakrát. Téma Open Access bylo v programu zařazeno mimořádně jako součást International Open Access Week a přilákalo zástupce akademické, studentské i knihovnické obce. Přednášku můžeme na přání návštěvníků zopakovat,“ sdělila knihovnice Dana Mazancová, která má na starosti elektronické informační zdroje. O dalších akcích více v kalendáři událostí.

blog comments powered by Disqus