Žurnalisté se už nebudou specializovat | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Žurnalisté se už nebudou specializovat

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Magdaléna Křížová (Středa,  1. prosinec 2010)

Mezi studenty prvního ročníku mediálních studií a žurnalistiky se během října začaly šířit informace, že se pro jejich imatrikulační ročník ruší specializace mediální studia.

„Slyšel jsem, že se mediálky budou rušit. Pak zase ale někdo říkal, že bude jen více omezený počet studentů této specializace,“ uvedl Lukáš Bartík, student prvního ročníku mediálních studií a žurnalistiky. „O žádných změnách nevím. Všechny specializace budou ještě tento akademický rok naposledy otevřeny ve stávající struktuře. Od roku 2012 se pak vrátíme k modelu, který má katedra akreditovaný a byl funkční do roku 2005/06,“ vyjádřil se k tématu vedoucí specializace mediální studia, Jaromír Volek.

„Imatrikulační ročník 2010/11 je sedmým a posledním ročníkem, kdy na oboru probíhalo dělení na specializace. Po zhodnocení těchto sedmi let jsme se rozhodli, že od příštího akademického roku se vrátíme k původními modelu, kdy si studenti specializace nevybírali,“ informoval Rudolf Burgr, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky. Povinné předměty budou pro všechny studenty oboru stejné, profilovat se budou moci pomocí povinně volitelných předmětů. Budou si zapisovat balíčky předmětů, které na sebe budou navazovat nebo spolu budou souviset. Tento systém je podle Burgra pružnější a dává studentům větší prostor pro to, zvolit si nějakou specializaci.

„Původně jsme chtěli specializaci mediální studia zrušit, ale protože někteří studenti nastupovali na obor mediální studia a žurnalistika právě kvůli ní, rozhodli jsme se na ní jen snížit počet přijímaných studentů,“ přiblížil Burgr plány katedry. Pokud bude zájem studentů o specializaci větší než její plánovaná kapacita, vyřeší to obdobný systém jako u registrace předmětů – kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Studenty specializace žurnalistika a digitální média tento akademický rok žádné změny nečekají. Pokud by si chtěli zapsat povinně volitelný předmět spadající pod mediální studia, mají možnost podat si žádost o výjimku.

blog comments powered by Disqus