Jiný kraj, jiné státnice | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jiný kraj, jiné státnice

Do rubriky Téma čísla napsala Kateřina Burianová (Čtvrtek, 17. březen 2011)

Státnice čekají na konci každého vysokoškolského studia. Každá fakulta ale poslední zkoušku organizuje po svém. Někde se studenti potí dlouhé hodiny u písemného textu, jinde prověří zkoušející znalosti za pár minut.

Studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy mohou na rozdíl od nás o kompletně písemných státnicích zatím jen snít. Na oborech mediální studia a žurnalistika, sociologie, politologie, teritoriální studia a ekonomie probíhají státnice převážně ústní formou. Částečně odevzdávají své písemné odpovědi jen u předmětů, kde je to nezbytné. Příkladem může být například statistická analýza dat. Studenti si u státnic losují otázky sami a odpovídají na ně v jednom termínu s obhajobou bakalářské práce.

Zajímavostí je, že pokud studenti ekonomie dosáhnou u závěrečné zkoušky průměru dva a lepšího, mohou hned vzápětí absolvovat přijímací pohovor do navazujícího magisterského studia a nemusí čekat na oficiální termín přijímacího řízení.

Olomoucká Filozofická fakulta se naší škole podobá výběrem oborů, organizací státních zkoušek se ale dost liší. Směrnice děkana umožňuje kromě ústní státní zkoušky i její praktickou nebo kombinovanou podobu. Žádná ze tří částí ale netrvá déle než třicet minut.

Barboře Albrechtové, studentce češtiny a žurnalistiky v Olomouci, ústní zkoušení vyhovuje. „Učitel mi může, ať už vědomě či nevědomě, pomoct,“ vysvětlila studentka. Ústní závěrečné zkoušky jsou podle Albrechtové možné i díky počtu studentů, který je v porovnání s brněnskou fakultou nižší. Státnice si stejně jako na naší fakultě mohou dvouoboroví studenti rozdělit do dvou semestrů. Součástí zkoušení je také obhajoba závěrečné práce.

Studenti Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislavě skládají státní závěrečné zkoušky také ústně. Přesto, že je jejich součástí i obhajoba závěrečné práce, celý proces trvá dohromady podle bývalého studenta sociologie Martina Líšky necelou hodinu. „Komise mi při zkoušení vyšla opravdu velmi vstříc. Státní závěrečné zkoušky se studenti, alespoň na sociologii, nemusí vůbec bát. Po důkladné přípravě se dá zvládnout bez problémů,“ soudí Líška.

Studenti mohou skládat státnice v letním a zimním termínu stejně jako na naší fakultě. Neúspěšní studenti tady ale mají oproti svým brněnským kolegům jednu výhodu. Reparáty mohou v jarním termínu absolvovat už v srpnu a nemusejí čekat na další řádný zkušební termín.

blog comments powered by Disqus