Nové předměty ve starém kabátě | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nové předměty ve starém kabátě

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Adéla Procházková (Pondělí, 11. duben 2011)

Mají naprosto stejný kód, ale jiný název, sylabus i obsah. Některé předměty se za pouhý rok mohou změnit tak, že je nepoznají ani studenti, kteří je opakují. Pokud podruhé nezvládnou zkoušku, hrozí jim vyloučení ze studia.

Zdeňce Veselé se nepodařilo absolvovat napoprvé předmět. Znamenalo to pro ni jediné. Musela jej opakovat znovu. Není ale SPP132 jako SPP132, zjistila záhy studentka sociální politiky a sociální práce.

„Oproti loňskému roku zůstal zachován pouze kód. Kromě toho se změnilo prakticky vše. Název předmětu, vyučující i obsah učiva,“ vysvětlila situaci Zdeňka. Z Aplikované metodologie pro tvorbu veřejných programů se stala Statistika pro SPSP. Namísto teoreticky zaměřené výuky museli letos studenti počítat a naučit se využívat množství matematických vzorců. „Oficiálně jsme tedy předmět opakovali a při opětovném neúspěšném zakončení nám hrozilo vyloučení ze studia. Ve skutečnosti jsme však probíranou látku viděli stejně jako ostatní zapsaní studenti poprvé v životě,“ dodala.

Předmět opakovala v letošním podzimním semestru s dalšími dvanácti spolužáky. Zatímco první vyučující, Václav Kulhavý, učil studenty pouze teoretické základy, Miroslav Suchanec, který vyučuje předmět teď, zvolil praktičtější způsob výuky. „Změnil se i obsah zkoušky – loni jsme dostali pět úkolů na práci v SPSS, zatímco letos 10 příkladů na výpočty. Tentokrát jsme s SPSS nepracovali,“ upozornila Veselá.

Studenti si mohou stěžovat

Možná řešení situace nastínila proděkanka pro studium Markéta Pitrová. Student by se podle ní měl obrátit nejdříve na studijního poradce na svém oboru a poté na vedoucího katedry. Pokud bude neúspěšný, má ještě šanci u proděkana. „Kdyby si někdo oficiálně stěžoval, určitě bychom se tím zabývali. Pokud ale student na problém formálně nikoho neupozorní, nemůže očekávat pomoc. Nejsme vševědoucí,“ uvedla Pitrová.

Hlavní potíž tedy nastává u komunikace. „Moc jsme to neřešili. Říkali jsme si, že by se to stejně táhlo nejméně půl semestru,“ přiznala Veselá. Problém nekonzultovali studenti ani s vyučujícím. „Říkali jsme si, že má na začátku semestru rozmyšleno, jak kurz povede a asi těžko svou představu změní,“ uvažovala studentka. Sázky jsou přitom vysoké. V případě, že student neabsolvuje předmět ani napodruhé, bude vyloučen pro nesplnění podmínek studia. Jedinou a poslední záchranou může být žádost o třetí zápis předmětu. S jeho udělením se ale nedá počítat.

„Umím si představit, že pokud dojde k takto výjimečné situaci, žádosti o třetí zápis bychom vyhověli. Ale to zdaleka není ideální řešení. V tu chvíli už hasíme požár. Student tak ztratí další semestr, případně i rok. Tady jde ale především o to, aby taková situace vůbec nevznikla,“ podotkla Pitrová.

Důvodem rozsáhlé změny kurzu byla v tomto případě celková proměna Katedry sociální politiky a sociální práce. Otevřely se na ní dva nové studijní obory. S tím souvisely i rozdíly v dosavadním obsahu výuky. „V oblasti metodologických předmětů jsme zvolili koncepci s cílem připravit studenty k výzkumným dovednostem. Tři předměty jsem obměnili kvůli většímu prostoru pro výuku konkrétních metod sběru a analýzy dat. V nové úpravě kurzu se probírají klíčová témata pro pochopení statistických souvislostí mezi pozorovanými jevy. Chápu, že tyto změny musely u opakujících studentů vyvolat nejistotu. Vyučující si nicméně složitost situace uvědomoval a byl studentům maximálně nápomocen,“ řekl vedoucí katedry Jiří Winkler.

I přes veškeré komplikace Veselá i její souputníci předmět na druhý pokus zakončili úspěšně. „Vyučující nám nakonec vyšel vstříc. Podmínky studia zlepšil především tím, že nám poskytl množství studijních materiálů k praktickému procvičování,“ shrnula svůj příběh studentka. „Upozorněním na tento problém bych chtěla pomoct studentům, kteří se do podobné situace dostanou v budoucnu nebo se v ní právě nachází. Když se o tom začne mluvit, snad to pomůže a bude se dávat větší pozor na změny předmětů,“ objasnila důvod, proč napsala do Halasu.

blog comments powered by Disqus