Chcete prodlužovat studium? Připlatíte si | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Chcete prodlužovat studium? Připlatíte si

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Vendula Karásková (Úterý, 22. březen 2011)

Každý desátý student bakalářských oborů na naší fakultě studuje déle než čtyři roky. Ten, kdo přesáhne běžnou délku studia, se musí od září připravit na větší výdaje. Vedení fakulty se od příštího akademického roku rozhodlo zvýšit poplatky za překročení standardní doby studia.

Šest měsíců studia navíc bude od podzimního semestru stát téměř o deset tisíc korun více než nyní. Místo 14 400 korun si pomalejší studenti musí připravit 24 tisíc korun. „Výši poplatku jsme vyrovnali podle Fakulty informatiky, která požadovala po studentech nejvyšší částku z celé univerzity. Poplatek ale nemá stanovený žádný strop a v příštích letech se může ještě zvýšit,“ uvedla proděkanka pro studium Markéta Pitrová.

Jen v bakalářském stupni studia se zdražení týká více než čtyř set studentů, tedy téměř jedenácti procent studujících. V magisterském stupni překračuje standardní dobu studia více než šest procent studentů. To je celouniverzitní rekord. „Na takzvané nefinancovatelné studenty fakulta nedostává žádné peníze, jejich pobyt zde není z ničeho placený. Naopak, za každého studenta musíme univerzitě odvádět poplatek,“ vysvětlila Pitrová, proč se vedení fakulty rozhodlo situaci řešit.

„Odvodné“, které fakulta platí univerzitě, se letos navíc zvýšilo ze dvou na tři tisíce za každého studenta. Za loňský rok byla tato částka vyšší než 800 tisíc korun. „Podle mě je nemorální, když ten, kdo už by tady neměl být, spotřebovává prostředky určené pro ostatní. Fakulta tak má méně peněz například na nákup vybavení,“ argumentovala Pitrová. Studenti se přitom mohou „loudat“ legálně. Ze zákona je celková možná délka studia limitována dvojnásobnou délkou standardní doby, bakaláře je tedy možné studovat až šest let. Poplatky jsou jedinou možností, jak smí vedení fakulty prodlužování omezit.

„Chápu účel poplatků za prodloužení studia, ale podle mě je jeho plánované navýšení přehnané a jeho dopad může být přesně opačný. Místo soustředění se na dokončení studia bude pro studenta hlavní starostí, aby si vydělal na jeho financování,“ zamyslel se Jan Sádlo, student osmého semestru žurnalistiky a evropských studií. Bakalářští studenti na naší fakultě průměrně studují 7,6 semestru a magisterští 5,6 semestru. Průměrná délka studia se však promítá i do posuzování kvality škol a tím pádem i do stanovení jejich příjmu.

Peníze vybrané za poplatky jdou do fakultního stipendijního fondu. Nabídka stipendií se nyní rozšíří o program na podporu zahraničních studentů a posílí se také financování společenských a kulturních akcí. Ti, kdo prodlužují studium, tak podporují studující kolegy. Samotná univerzita z jejich peněz nemá nic.

Od příštího akademického roku vedení fakulty zavedlo také nový poplatek. Za studium v dalším programu student zaplatí 2900 korun za rok. Týká se to všech, kteří již mají před jménem nějaký titul a chtějí si k němu na naší fakultě přidat ještě jeden z jiného oboru. „Poplatky se vyměřují za všechna studia, která student absolvoval v naší republice. Pokud již vystudoval například bakaláře a nastoupí nebo pokračuje další bakalářské studium, musí zaplatit,“ vysvětlila Daniela Dunajová ze studijního oddělení naší fakulty. „Máme zkušenost, že studenti, kteří si přibrali další studium, často prodlužují. Každý má právo na jedno bakalářské, jedno magisterské a jedno doktorské studium a měl by se soustředit na jejich dokončení,“ uvedla Pitrová.

blog comments powered by Disqus