Na přednášky expertů chodí i veřejnost | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Na přednášky expertů chodí i veřejnost

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Dominika Dufková, Lukáš Sabovčik (Čtvrtek,  7. duben 2011)

Předmět katedry environmentálních studií Blok expertů není určený jen pro její studenty. Navštívit jej může kdokoli, kdo má o některé z probíraných témat zájem.

Každý týden si návštěvníci přednášky z Bloku expertů vyslechnou dvouhodinové vystoupení odborníka promlouvajícího o některém z řady environmentálních témat. „Otevřeli jsme kurz veřejnosti, protože si myslíme, že většina odborníků i témat zaujme širší spektrum zájemců než jen studenty našeho oboru,“ vysvětlil vedoucí katedry environmentálních studií i předmětu Zbyněk Ulčák.

Účast na přednáškách podle něj byla vyšší, dokud se konaly od čtyř hodin odpoledne. Tehdy chodilo pravidelně deset až patnáct lidí. „V posledních letech začínají dvouhodinové bloky v poledne, a i když proto posluchačů chodí méně, dřívější začátek lépe vyhovuje mimobrněnským přednášejícím,“ dodal Ulčák, jenž kurz organizuje od jeho počátku.

Tematické bloky, do kterých vedoucí předmětu řadí jednotlivé přednášky, se opakují ve čtyřsemestrálním cyklu. Blok expertů I se zabývá politickými a ekonomickými aspekty environmentální problematiky, další blok biologií a ekologií a třetí člověkem a krajinou. Blok expertů IV, který je vypsán nyní, se zaměřuje na humanitní aspekty environmentální problematiky.

„Povinně jsem se zúčastnila tří cyklů přednášek. Jednotlivá témata jsou ale natolik rozmanitá a zajímavá, že přednášky navštěvuji i tento semester, ačkoli je už nemám zapsané,“ uvedla Katarína Kohányiová, studentka environmentálních studií. Podle ní mohou jednotlivé přednášky studentům pomoci najít si téma na diplomovou práci nebo blíže určit, čemu se chtějí nadále věnovat.

„Snažíme se, aby se experti ani témata přednášek neopakovali dříve než za čtyři roky," řekl Ulčák, který hosty vybírá většinou sám. „O tipy žádám kolegy z katedry. Někdy experta známe osobně, jindy nás zaujme jeho publikovaný text či vystoupení na konferenci a pak jej oslovíme,“ popsal proces výběru.

Student environmentalistiky Ondřej Zuntych rovněž nenavštěvuje Blok expertů jen z povinnosti. „Za ty roky jsem prošel asi všechny cykly. Co si pamatuji, tak se mi upřímně líbila skoro každá přednáška. K přednášejícím jsem většinou cítil jakousi sounáležitost a duševní spřízněnost. Moji spolužáci ale byli kritičtější,“ svěřil se se svými dojmy. Účastníkům přednášek se podle něj nabízí kromě shrnutí a opakování látky také nové pohledy na známá témata nebo se jim dokonce otvírají oblasti zcela neznámé.

Zájemci z řad veřejnosti se přednášek mohou účastnit už jedenáct let, po které je předmět na naší fakultě vypisován. Dosud se vystřídalo asi sto přednášejících z jiných fakult i univerzit, ústavů Akademie věd nebo z nevládních organizací.

blog comments powered by Disqus