Akademická obec diskutovala s kandidátem na děkana | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Akademická obec diskutovala s kandidátem na děkana

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kateřina Burianová (Středa,  6. duben 2011)

V aule Fakulty sociálních studií se v úterý 5. dubna uskutečnilo setkání akademické obce s kandidátem na děkana Břetislavem Dančákem. Dančák představil své vize fungování fakulty a svého působení v děkanské funkci v případě, že by byl v nadcházející volbě zvolen.

Kandidáta na děkana uvedl předseda studentské komory akademického senátu Vít Hloušek. Dančák nejprve představil vize, které by chtěl prosazovat v případě svého zvolení. „Hodlám navázat na předchozí děkany, nějakou radikální změnu nechystám,“ vyjádřil se. Hlavním bodem jeho „programu“ jsou takzvané „tři konsenzy“. Podle prvního z nich, takzvaného mezioborového, by se měla zachovat alespoň dosavadní šíře oborů, ze kterých si mohou uchazeči o studium na naší fakultě vybírat. Dále by měl být vhodně vyvážený poměr mezi výukou a výzkumem na fakultě. Důležitý je pro něj také mezigenerační konsezus – mladí by měli mít možnost postupovat na vyšší stupně akademického žebříčku.

Převážně studenti politologie v úvodu diskuze zahrnuli kandidáta množstvím otázek týkajících se zvýšení poplatků za prodlužování studia. Nelíbilo se jim jejich velké navýšení a to, že se „podmínky mění uprostřed hry“. Dančák se nenechal rozhodit a vysvětlil, že poplatky sice zvýšila fakulta, ale jen z toho důvodu, že počet prodlužujících studentů na naší fakultě je mnohonásobně vyšší než na fakultách jiných. O poplatcích je pevně přesvědčen především kvůli špatné ekonomické situaci způsobené celosvětovou hospodářskou krizí. „Na prodlužování studentů doplácejí ti studenti, co studují řádně. Proč by mělo na jejich studium jít méně peněz jen proto, že někteří si studium neumí rozvrhnout?“ argumentoval Dančák. Podle něj existuje jen málo argumentů pro snížení nebo odložení poplatků.

Další otázky se týkaly například dostatečného personálního zabezpečení výuky. „Musí se najít balanc mezi výzkumem a vyučováním. Lidé jsou různí, někteří by pořád jen zkoumali, a jiní zase raději učí. Jsou tací, co si najdou čas na obojí,“ zněla Dančákova odpověď. Radikální rozšíření vyučujících nechystá, ovšem poměr mezi studenty a vyučujícími by se mohl zlepšit díky nezvyšování počtu přijatých kandidátů ke studiu. „Trend spěje určitě směrem k nerozšiřování počtu studentů. Kapacity učeben nebo třeba šíře chodeb – to vše stačí jen na takový počet studentů, který máme,“ doplnil.

Poté, co už nikdo z přítomných neměl otázky, uzavřel Dančák diskuzi konstatováním, že téma poplatků bylo velmi intenzivně probráno. Na úplný závěr Vít Hloušek zdůraznil, že volba nového děkana proběhne 21. dubna.

blog comments powered by Disqus