Prax udrží študenta v reálnom svete | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Prax udrží študenta v reálnom svete

Do rubriky Téma čísla napsal Lukáš Sabovčik (Pondělí,  9. květen 2011)

Štúdium nemusí byť len nudné bifľovanie teórií. Svoje o tom vie aj študentka Martina Jiříčková, ktorá si povinú prax užila na oboch svojich odboroch. Environmentalis­tickú stáž má už dávno za sebou, teraz pre zmenu dochádza každý deň do brnenskej Českej televízie ako jedna z redaktoriek.

„Ťažko posudzovať, čo bolo lepšie alebo horšie. Prax v Českom krase trvala tri týždne a zvládla som ju cez prázdniny. Bavila ma viac, pretože to bolo na slniečku a s fajn ľuďmi,“ pozitívne opisuje Martina prax z environmenta­listiky. Jej úlohou bola pomoc s plánovaním rozvoja plôch v Českom krase, starostlivosť o krajinu, likvidácia náletových drevín a príprava pastvín. „Prínosnejšia však bola prax v Českej televízii. To už nie je nejaké hranie sa, ale seriózna práca, ktorou by sa raz dalo živiť,“ porovnáva svoje dve praxe usmievavá blondína.

Na žurnalistickej praxi v ČT robí Martina všetko to, čo úplne bežný redaktor. Od rešerše tém a ich výberu, cez natáčanie a nahováranie príspevkov, strihanie až po ich archiváciu. Práca je to podľa nej zaujímavá, študent sa dostane k mnohým zaujímavým ľuďom a naučí ho to sebavedomejšie vystupovať. Hoci to hodnotí ako výbornú vec, trojmesačnú prax by pokojne skrátila na dva. „Za také tri týždne je študent schopný sa rozhliadnuť a pochopiť chod redakcie a ďalší mesiac už normálne funguje a tvorí. To stačí k tomu, aby zvládol spojiť prax so štúdiom,“ skúsene k tomu dodáva.

Sympatická študentka však chvíľu váha s posúdením využitia skúseností získaných počas štúdia. Na žurnalistike sa študent síce naučí základné znalosti, ale ako k tomu trocha smutne dodáva, „človek príde do reality a zistí, že každá redakcia si ide úplne ináč“. Je podľa nej paradoxné, že študenti, ktorí už majú za sebou prax v nejakom médiu alebo už niekde pôsobia a vedia písať, tak štátnice nespravia. „V škole sú nastavené určité pravidlá, ale v redakcii učia písať úplne ináč. Práve tí skutoční žurnalisti dopadajú potom pri štátniciach najhoršie, čo je troška ironické,“ sťažuje si. Ju samotnú čaká bakalárska štátna skúška zo žurnalistiky už na konci tohto semestra.

Pozitívnejšie je to s poznatkami z environmenta­listiky, kde si Martina pochvaľuje hlavne béčkové kurzy. Sú totiž užitočné nielen pre povinnú prax, ale aj do života. Úroveň tohto odboru podľa nej stúpa tiež vďaka projektu EkoInkubátor, v ktorom študenti skúšajú prepojiť ekológiu a podnikanie. Na katedre environmentalistiky by Martina chcela raz získať aj magisterský titul.

Prax by podľa nej mala k štúdiu určite patriť. „Pripadá mi, že všetky humanitné fakulty chrlia neuveriteľné kvantum ľudí. Absolventi sú ale mnohokrát mimo bežnú realitu a svet. A prax je sčasti takým prvkom, ktorý v tom svete študenta udrží,“ rozhodne tvrdí na záver komunikatívna študentka.

blog comments powered by Disqus