Debaty na fakulte: Nauč sa vyjednávať alebo zaplať | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 27. ročník

Debaty na fakulte: Nauč sa vyjednávať alebo zaplať

Do rubriky Minitéma napsal Lukáš Sabovčik (Pondělí,  9. květen 2011)

Na akademickú pôdu patrí kritický a otvorený dialóg. Okrem odborných debát usporadúvaných vyučujúcimi alebo fakultou, pribúdajú v poslednej dobe aj diskusné programy, za ktorých prípravou stoja študenti. Organizátori sa ale stretávajú s radom problémovu problémov od neochoty oslovených hostí až po nedostatok peňazí na prenájom fakultných miestností.

Debaty iniciatívy Univerzita 21 pojednávali vo všeobecnosti o princípoch a úlohách univerzity v 21. storočí. Ostrejšie diskusie na politické udalosti usporiadali tvorcovia Masarykových debát, ktorí sa inšpirovali oxfordským diskusným formátom. „Na fakulte vôbec alebo len veľmi minimálne prebiehajú otvorené diskusie medzi vyučujúcimi a študentmi a takáto výmena názorov je veľmi intelektuálne obohacujúca a zaujímavá,“ zdôvodnil svoju motiváciu organizátor Masarykových debát Ondrej Lunter.

Množstvo diskusií usporiadal tiež spolok Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu (SS IIPS). Besedy boli súčasťou filmového klubu, projektu Etiketa a Protokol, či relácie Summit na Rádiu R. „Priamo zameraný na debaty je projekt Diskusie. Diskusie majú klasickú formu, kedy je pozvaný hosť a po krátkom uvedení do problematiky sa rozpráva s divákmi na danú tému,“ potvrdil snahy spolku Jan Najman. Skúsenosti v usporadúvaní debát naberá aj časopis Halas, ktorý v apríli zorganizoval svoju prvú prednášku spojenú s diskusiou pod názvom Tvrdý život novinára.

Študenti si všetko pripravujú sami

Najzaujímavejšou a zároveň najťažšou organizačnou časťou je pre študentské spolky príprava tém na diskusie, vytipovanie rečníkov a ich oslovovanie. „Vzhľadom na krátku tradíciu projektu a najmä konfrontačný formát debaty sa stretávame s častým odporom rečníkov zúčastniť sa diskusie,“ uviedol Lunter. Ich prvou voľbou pri výbere hostí sú osobnosti z fakulty a práve u nich sa stretávajú s najčastejším odmietnutím.

Odlišné skúsenosti má ale SS IIPS. „Vyučujúci z fakulty sú vždy ochotní zúčastniť sa takejto akcie, ak v tú dobu už nemajú iné povinnosti. Väčšinou sú nadšení záujmom študentov o to, aby sa takého akcie organizovali,“ povedal Najman. Aj u hostí z iných miest či zahraničia nevidí Najman iné problémy, než časové. Väčšie komplikácie nastávajú skôr pri dohováraní voľných termínov alebo zaisťovania rezervácií miestností.

Pri príprave diskusií sa študenti zväčša spoliehajú sami na seba. „Diskusie sa na fakultnej pôde usporadúvajú dlhú dobu bez akejkoľvek podpory. V organizačných a garančných záležitostiach boli typickými podporovateľmi katedry,“ vyjadril sa prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Jan Holzer.

Finančnú podporu nezíska hocikto

Rozdiely nastávajú aj vo financovaní jednotlivých diskusií. Univerzita 21 si celú organizáciu diskusií financuje sama a priestory pre diskusie bola schopná vyjednať zadarmo. SS IIPS si zase vystačí s prostriedkami zo štipendijných programov FSS. „Ťažkosti nám v súčasnej dobe robí iba zmena administratívy v podávaní štipendií. Avšak nebral by som to ako prekážku aktivitám organizácie, ale skôr ako väčšiu transparentnosť vo využívaní peňazí zo štipendijných programov,“ vysvetlil Najman.

Problematické je však financovanie Masarykových debát. „Rátali sme s tým, že osobné náklady, ktoré ako organizátori vynaložíme, si budeme môcť kompenzovať príjmom zo štipendijného fondu FSS,“ nádejal sa Lunter. Ich náklady na jednu debatu sú dvadsaťštyri tisíc korún a priznaná im bola štvrtinová čiastka, čiže šesť tisíc korún. Za prenájom auly, ktorú si Univerzita 21 bola schopná vyjednať zadarmo, však musia zaplatiť sumu osem tisíc korún. „V súčasnosti sme sa proti vyske prideleneho stipendia odvolali a čakáme prehodnotenie,“ povedal Lunter. Kvôli nedostatku financií museli redukovať počet debát v tomto semestri. Najblizsia debata by sa mala uskutocnit v septembri na Pravnickej fakulte, kde organizátori nemusia platiť za aulu nájom.

Finančné príspevky sú však obmedzené a nezíska ich hocikto. „Určitý problém vidím vo vzniknutej predstave, že ktokoľvek, kto chce niečo na fakultnej pôde usporiadať, má automaticky nárok na finančnú podporu, najlepšie zo štipendijného fondu,“ posťažoval si Holzer. Ak chce ktokoľvek na fakultnej pôde usporiadať akúkoľvek akciu, musí rátať s vyhovením príslušných požiadaviek.

blog comments powered by Disqus