Praxe mění znalosti v dovednosti | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Praxe mění znalosti v dovednosti

Do rubriky Ostatní napsala Tereza Cajthamlová (Pondělí,  9. květen 2011)

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu,“ praví učitel národů Jan Amos Komenský. Bez prožitku naučené látky se navíc informace z paměti snadno vytratí. Nikdo vám ale nesebere zkušenost ze setkání s bezdomovcem nebo člověkem závislým na drogách. Novinovou zprávu se naučíte opravdu rychle psát až s editorem nervózně podupávajícím za vašimi zády. A vztah k přírodě získáte spíš prací na ekologickém projektu než pouhou četbou odborné literatury.

U většiny oborů vyučovaných na naší fakultě je praxe naprostou nezbytností. Zkušenosti z pracovní stáže se ale hodí i studentům teoretičtějších studijních směrů. Absolventů vysokých škol totiž přibývá a zaměstnavatele zajímají kromě teoretických znalostí také dovednosti potenciálních pracovníků. Zajímavé brigády a praxe, které se mohou proměnit v užitečnou položku do životopisu, vyhledávají například redaktoři webu jdipracovat.cz. Více o projektu se dočtete v článku Kateřiny Burianové.

Halas si nemohl nevšimnout rozruchu, který vyvolalo nucené přestěhování Masarykových debat z auly naší fakulty. Tématu diskusí pořádaných samotnými studenty proto věnujeme v tomto čísle více prostoru. O potížích spojených s organizací podobných akcí vypráví v rozhovoru Lukáš Kuchta, autor projektu Univerzita 21.

Pozornost si jistě zaslouží i publicističtější texty. Na stránkách Tribuny popisuje Jaroslav Šeděnka projekt Open Access. Jeho tvůrci vyhlásili válku vydavatelům odborných časopisů, kteří brání ve volném přístupu k článkům. Snahu bojovníků za šíření vědeckých poznatků ocení nejen další výzkumníci, ale každý student píšící svou bakalářskou nebo diplomovou práci.

Příjemnou zábavu při čtení přeje

Tereza Cajthamlová, šéfeditorka cajthamlova@casopishalas.cz

blog comments powered by Disqus