Ročník 18, číslo 1: září 2009 | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Archiv

Ročník 18, číslo 1: září 2009

Toto vydání si můžete stáhnout též ve formátu PDF.

Hledání práce? Některé katedry pomáhají

Do rubriky Téma čísla Kateřina Burianová (Čtvrtek  8. říjen 2009)

Práci si studenti shánějí různě. Někdo využije služeb personální agentury, jiný se spoléhá na známé, další ji třeba hledá v inzerátech na internetu. K získání zaměstnání v oboru může pomoci i samotné studium. Praktické předměty a odborná praxe jsou často zásadním přínosem pro začátek kariéry. Katedry na naší fakultě se mnohdy do hledání pracovních míst pro studenty zapojují. Není to pravidlem u všech.

Celý článek


Zavzpomínat přijelo jen šest absolventů

Do rubriky Téma čísla Kateřina Burianová (Sobota 10. říjen 2009)

Testování vztahu ke své alma mater. Tak by se dal nazvat Den absolventů, který se uskutečnil na všech fakultách naší univerzity 30. května. Každá fakulta pro své bývalé studenty připravila program na své půdě. Později se absolventi setkali na brněnském výstavišti. Účastníci mohli navštívit i právě dostavovaný univerzitní kampus.

Celý článek


Chyba 500 - Někde se stala chyba

Chyba 500 - Někde se stala chyba Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kurnik, někde je něco špatně.

Něco zlého se stalo. Cítím velké narušení Síly. Zkuste se sem dostat znovu za chvíli.

Tiráž

šéfredaktor: Markéta Lankašová

redaktoři: Samuel Prílepok, Jana Blahošová, Eva Bartáková, Ketrin Jochecová, Martin Zelinka, Sára Suchá, Dominika Glaserová, Zuzana Hudcová, Štěpán Vojtěch, Viktorie Melicharová, Lucia Babjaková, Klára Hlavačková, Hedvika Kotherová, Kateřina Bečková, Kristina Křivková

editoři: Eva Bartáková, Markéta Lankašová, Petra Nagyová

korektoři: Lada Součková, Michaela Kolková, Ketrin Jochecová, Vendula Kocandová

sazba, grafika: Karolína Bulisová

ilustrace: Marta Svačinová, Jana Blahošová,

fotografové: Eva Bartáková, Kristýna Čermáková

účetní: Šárka Kolejková

Více informací o redaktorech.

Halas, časopis studentů Fakulty sociálních studií MU, web: www.casopishalas.cz, email: redakce@casopishalas.cz, inzerce: inzerce@casopishalas.cz.

Periodicita: 2 čísla ročně, Název vydavatele a adresa sídla: Halas z.s., Pláničkova 1068, 252 64 Velké Přílepy. IČO 22867643, ev.č. MK ČR: E 19694,

Informace pro inzerentyS láskou vytvořeno v Brně. ♥ 2008–2024 Jan Martinek.
Tištěný i webový Halas běží na redakčním systému Kuskus!