Jak se dělá koala | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak se dělá koala

Do rubriky Okénka napsal Petr Gongala (Neděle,  6. listopad 2011)

Historii prý píší vítězové. Platí to zjevně i o volbách do Akademického senátu, když týden po nich dostala vítězná Koalice za úkol napsat senátní okénko Halasu. Snad jednou dostaneme příležitost napsat historii našeho volebního období.

V den mých narozenin se mi kromě blahopřání dostalo i nabídky znovu kandidovat do Akademického senátu. Naposledy jsem drtivě prohrál, což se asi počítá jako zkušenost. Týden jsme strávili nad zásadními otázkami kampaně: Pomůže nám někdo? Linecké, nebo listové těsto? Jak dělá koala? Kampaň jsme pak zahájili výlepem plakátů a prodejem odznáčků před vchodem naší fakulty. Poptávka po nich byla dobrá, přestože naposled mi tolik lidí v jednom dni vynadalo, když jsem přes telefon prodával ponožky. Facebooková ofensiva nebyla jiná a kdo na stránkách Koalice a Čtyřlístku pohlédne níže, najde diskuze na téma „špína, bahno a lži“. Ach, ty Internety.

Člověka nicméně potěší, kolik studentů má zájem si o práci Senátu pohovořit. Přiznám se, že mě i po desáté bavilo zodpovídat otázku „co ten Senát vlastně může dělat?“ (teď už ale ne, je to na senátním webu). S časem voleb jsme začali lákat voliče i rozdáváním jídla. Zatímco však říct lidem o kampani a dokonce jim vnutit náš odznak byla snadná práce, pečené linecké koaly si téměř nikdo nebral. Všichni už se asi nacpali perníkovými čtyřlístky a čokoládou od Hvězd, takže nám většina cukroví zbyla, k mé radosti. Chutnalo výtečně.

Kampaň ale nebyla zbytečnou zkouškou volebního marketingu. Jakmile se podařilo věcně diskutovat, ukázalo se, že spousta kolegů má dobrou představu o tom, co by Senát měl dělat. Až jsem se místy zastyděl, co sám nevím. Když potom výsledek voleb ukázal, že všechna křesla ve Studentské komoře připadla Koalici, která získala dvě třetiny hlasů, bylo jasné, jaká bude naše priorita: Předat co nejvíc práce jiným. Co budeme moci, dáme na veřejný přetřes všem, kdo mají zájem, schopnosti a čas. Každý, kdo se během kampaně vyjadřoval k programům, by se měl i po ní dále věnovat jednotlivým otázkám na Senátě. Bude mít tu možnost. Tyhle volby přinesly fakultní revoluci ve volební strategii. Přinesou taky revoluci v praktickém fungování studentské samosprávy? Podle nás je pro to reálná šance. Slovy Cimrmanova Vavrocha, je marné žehrat, modliti se zdrávas. Vše záleží jen na Vás, na nás a hlavně teda na Vás.

blog comments powered by Disqus