Jak na učitele | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak na učitele

Do rubriky Téma čísla napsal Igor Dostál (Čtvrtek,  8. květen 2008)

Během studia se vám může stát, že budete mít pocit, že váš učitel nejednal spravedlivě. Problémem může být zejména krajně nevhodný způsob vedení výuky nebo neobjektivní hodnocení testu. Tehdy je student postaven před dilema, zda vše přejít mlčením a nedráždit hada bosou nohou, nebo zda se pokusit problém oficiálně řešit.

Pomyslná noha dotyčného studenta není však tak docela bosá. Včasným řešením problému je možné situaci vysvětlit či napravit a také před podobným problémem uchránit své kolegy. Pokud se bezpráví děje ze strany seminaristy či hodnotitele testu, je na místě řešit celou záležitost s garantem předmětu. Myslí-li si student, že křivdy se dopustil přednášející, je třeba jít za vedoucím oboru či katedry. V případě, že se prohřešku dopustil právě vedoucí katedry nebo oboru, je další osobou kompetentní pro přijetí stížnosti proděkan pro studium. Stane-li se, že proděkan je tím, kdo podle názoru dotyčného pochybil, nejvyšší instancí v rámci fakulty je samozřejmě děkan.

Proděkan pro studium Jan Holzer doporučuje řešit problémy ústní konzultací. Sám přiznává, že k takovýmto případům dochází, například při posuzování objektivity hodnocení testu, ovšem jejich množství za semestr by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Průběh takovéto kauzy se pak odehrává ve výše popsané posloupnosti. Dosud byly všechny případy vyřešeny ke spokojenosti obou stran.

blog comments powered by Disqus