Téma čísla | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Téma čísla

S čím se během studia trápili naši přednášející?

I vyučující, kteří dnes studenty provádějí přes všechna úskalí svých oborů, si museli své vědomosti těžce vydobýt a museli si projít předměty, které jim dělaly potíže. V naší anketě jsme poprosili vyučující, aby zavzpomínali, co jim ztrpčovalo studentský život. — Lucie Paseková

Jak na učitele

Během studia se vám může stát, že budete mít pocit, že váš učitel nejednal spravedlivě. Problémem může být zejména krajně nevhodný způsob vedení výuky nebo neobjektivní hodnocení testu. Tehdy je student postaven před dilema, zda vše přejít mlčením a nedráždit hada bosou nohou, nebo zda se pokusit problém oficiálně řešit. — Igor Dostál

(Ne)známí odborníci na fakultě

V našich učebnách se kromě akademických pedagogů můžete setkat i s lidmi z praxe, kteří často nemají učení v popisu své hlavní práce. Katedry je zvou jednorázově, nebo jim umožní mít vlastní předmět, aby studenti mohli získat i jiný než jen teoretický pohled. Leckdy jde přitom o lidi, kteří mají renomé jen ve své profesní komunitě a ostatní obory o nich vůbec nevědí. Kdo všechno tedy stojí tento semestr za učitelskou katedrou na naší fakultě? — Stanislav Kamenský

Studentův průvodce po galaxii architektury

Naše fakulta slaví, a tak pořádá různé akce spojené se svým výročím. Na začátku dubna měli studenti možnost si v atriu vyslechnout přednášku o historii budovy, kterou denně navštěvují. Profesor Jiří Kroupa mluvil více než zajímavě, a proto jsme se rozhodli na základě jeho přednášky připravit malý průvodce po krásách naší fakulty. Neváhejte tedy a pojďte objevovat s námi. — Martin Habčák

Učitelé mají svůj disciplinární řád!

S novou verzí disciplinárního řádu se objevily otázky, zda by něco podobného neměli mít i učitelé. Děkan naší fakulty Ladislav Rabušic na tyto výzvy reagoval informací, že se již připravuje Etický kodex zaměstnance MU. — Kristýna Hašková

Nitče sám sebe neučí

Bc. Leo Nitče – narozen 1974 v Brně — Jan Perla

Petr Vilímek vyučující a studující

Doktorandi. Pro studenty jsou vyučujícími, pro vyučující zase studenty. Jak ale vnímají sami sebe a co vlastně dělají? Jeden z nich by chtěl mít kupříkladu stroj času, kterým by se dostal do minulosti. Mohl by se třeba setkat s klasikem Palackým, jehož dílo Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě přečetl již nespočetněkrát. Petr Vilímek. — Martin Habčák

Ne každý učitel je profesor

Někteří z nás si zvykli, nebo byli donuceni, oslovovat své učitele na střední škole „pane profesore“. Ale stát se profesorem na univerzitě není tak snadné, jako stát se jím na gymnáziu… — Klára Slivoňová

Kolik jich je?

Jak jsme na tom s počty titulovaných odborníků a kolik studentů musí tito vyučující zvládat? Kolik jich chodí v budovách naší největší „rivalky“ Fakulty sociálních věd v Praze? — Nikola Krejčířová