S čím se během studia trápili naši přednášející? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

S čím se během studia trápili naši přednášející?

Do rubriky Téma čísla napsala Lucie Paseková (Středa, 14. květen 2008)

I vyučující, kteří dnes studenty provádějí přes všechna úskalí svých oborů, si museli své vědomosti těžce vydobýt a museli si projít předměty, které jim dělaly potíže. V naší anketě jsme poprosili vyučující, aby zavzpomínali, co jim ztrpčovalo studentský život.

Jakub Grygar (Sociální antropologie)

V době mého studia byla výuka antropologie koncipována jinak než dnes. Navštěvoval jsem kurz biologické antropologie, kde jsem byl konfrontován s pojmy jako peptidy nebo nukleové kyseliny. Přednášky byly velmi zajímavé, přírodovědci mě však při zkoušce vyváděli z míry, přestože jsem byl připraven. Zkoušku jsem úspěšně zvládl v posledním termínu, jinak by biologie ukončila mé studium.

Jakub Macek (Žurnalistika)

Největším peklem pro mě byl tělocvik. Měl jsem problém dokončit kurs tělocviku, protože všechny tělocviky byly v pro mě nevhodnou dobu – ráno nebo v pondělí. Povinný tělocvik jsem si dodělával těsně před státnicemi. Na sociologii mě trápil předmět metodologie sociálních věd a program SPSS, zkoušku jsem musel několikrát opakovat.

Miroslav Mareš, Ph.D. (Politologie)

Během studia politologie jsem měl největší problémy s předmětem Metodologie sociálních věd, kterou mě tehdy učil nejen profesor Rabušic, ale i profesor Petr Mareš, a spíše druhý jmenovaný mi vracel několikrát seminární práci k přepracování. Dnes vyučuji politologickou metodologii, mou ctižádostí je být dobrým metodologem, abych napravil horší dojem, který jsem v metodologii zanechal za svých studií.

Pavel Pšeja (Mezinárodní vztahy a evropská studia)

V době mého studia pro mě byly oříškem statistické analýzy, sociologické metody a cokoli, co zavánělo matematikou, protože těžší matematika a já nejsme v žádném případě kamarádi.

Zbyněk Ulčák, Ph.D. (Enviromentální studia)

Mám biologicko-zemědělské vzdělání a v době svého studia jsem byl takový „protivný jedničkář“. Neměl jsem ale rád tělocvik a dodneška mi přijde nelogické, proč by lidé na vysoké škole měli sportovat, když je to nebaví. Mým problémem byla genetika. Byl to jediný předmět, ze kterého jsem dostal dvě trojky, u zkoušky jsem se nechal několikrát vyhodit, protože na posledním termínu jsme dostávali ze tří otázek jen dvě.

Markéta Pitrová (Mezinárodní vztahy a evropská studia)

Mým problémem byly jednoznačně politické strany. Naučit se, která strana se jak jmenuje, podle jaké zkratky ji lze identifikovat, kdo je její lídr a do jaké části politického spektra ji můžeme zařadit, bylo mým obrovským problémem. Takové věci se já osobně učím velice špatně. Dá se říci, že díky politickým stranám nemám červený diplom. Ani mě to ale nemrzelo. Překonání zkoušky z politických stran bylo totiž daleko důležitější než barva diplomu.

Marián Belko (Mezinárodní politologický ústav)

Náročné pro mě byly úvodní předměty jako například Úvod do mezinárodních vztahů nebo Úvod do politologie. S absolvováním předmětu sice žádné zásadní problémy nebyly, ale jako prváci jsme se spíše báli zkoušky. Když jsme zkoušku neudělali napoprvé, měli jsme strach, co s námi bude, že budeme muset třeba k popelářům.

Hana Librová, CSc. (Enviromentální studia)

V šedesátých letech jsem na vysoké škole studovala biologii. V té době byla biologie silně pozitivisticky orientovaná, bez filozofických nebo sociálních přesahů. Trápilo mě to, protože mi přišla povrchní a příliš mě to nezajímalo, proto jsem také začala sekundárně studovat sociologii.

Jan Miessler (Žurnalistika)

Bál jsem se především žurnalistické praxe, protože jsem předtím ještě nikdy nepracoval v novinách a nevěděl jsem, co mě čeká. Trochu jsem se děsil Volkových teorií, dnes mi přijde, že je to to nejzajímavější, co se u nás na fakultě vyučuje.

Lenka Waschková Císařová (Žurnalistika)

Když jsem se rozhodla být novinářkou, myslela jsem si, že se na tomto oboru vyhnu matematice, kterou jsem neměla ráda. To jsem se ale zmýlila – musela jsem absolvovat kvantitativní výzkum a SPSS.

Lucie Paseková Petra Nováková

blog comments powered by Disqus