Tak „trochu“ agitácia | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tak „trochu“ agitácia

Do rubriky Tribuna napsal Mária Pákozdiová (Neděle, 13. listopad 2011)

Už v minulom čísle Halasu sa písalo o Bloku expertov, ktorý prebieha každý semester. Mne tam však niečo chýbalo – tak „trochu“ väčšia agitácia! Prednášajúci sú totiž často ľudia veľkých mien, a preto je podľa mňa škoda, že sa v sále P51, kde sa Blok expertov tento semester uskutočňoval, ani raz nenaplnila jej plná kapacita.

Prvú vec, ktorú chcem v súvislosti s Blokom expertov vyzdvihnúť, je jeho forma. Veľmi ma zaujalo, že sa jedná o verejnú prednášku. To je v mojich očiach obrovské plus najmä pre ľudí, ktorí by sa inak k tu prednášaným, zaujímavým, a často veľmi užitočným informáciám ťažko dostávali. Mali by sme si vážiť skutočnosť, že sem prijímajú pozvanie ľudia z rôznych „brandží“ a neboja sa poskytnúť svoj pohľad na vec, hoci majú niekedy úplne iný názor, než aký zastávame my, študenti environmentálnych štúdií.

V tohtoročnom jarnom semestri sa Blok expertov síce niesol v duchu vnímania prírody ľudskou kultúrou, prednášky však boli z veľkej časti pretkané etickými aspektmi vzťahu človeka k ďalším živým tvorom. Objavili sa, samozrejme, aj témy nášmu srdcu blízke, ako je vegetariánstvo a altruizmus. Aj v predchádzajúcich semestroch bola paleta tém pestrá. Riešili sa napríklad otázky rovnoprávnosti pohlaví a všetkých ľudí na Zemi, spirituálne a náboženské témy ako je budhizmus alebo hnutie Hare Krišna, historické témy vývoja ľudskej spoločnosti, environmentálne technológie a iné. Mnoho prednášok sa venovalo (a určite sa aj naďalej venovať bude) umeniu a literatúre.

Večnou témou zostávajú globálne environmentálne problémy, na ktoré je účelné a nutné stále znovu poukazovať. Na jednej z prednášok sme sa napríklad dozvedeli, že podľa prieskumu päťdesiatštyri percent Čechov vôbec nepočulo výraz biodiverzita! Že by to, podľa slov prednášajúceho, súviselo s razením tzv. „českej cesty“, podľa ktorej Česká republika v otázke zachovania rozmanitosti živých foriem našej planéty „dělá mrtvého brouka“?

Navyše, niektoré prednášky sú obohatené o praktickú ukážku či ochutnávku, ako napríklad o hru na píšťale a cimbale v autentickom ľudovom kroji, alebo o chutné pečené konopné semienka technickej konopy siatej v podobe „natural“ i s cukrom! Kto chcel, mohol sa po jednej prednáške dokonca dohodnúť s istým prednášajúcim, že si uňho doma na vlastnej koži môže vyskúšať, ako sa stavia pasívny dom!

Každý si tu príde na svoje, takže dúfam, že vás najbližšie všetkých na prednáškach Bloku expertov na budúci semester uvidím. Ja totiž týmto odborným prednáškam zostávam verná!

blog comments powered by Disqus