Neklid a loňská témata ve finále | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Neklid a loňská témata ve finále

Do rubriky Okénka napsal Jan Martinek (Úterý, 13. březen 2012)

Tři zasedání Akademického senátu v atmosféře vysokoškolského „neklidu“ byla zajímavá. To nejdůležitější z pohledu Studentské komory se však dělo v čase mezi setkáními. Na lednovém zasedání, které se konalo krátce po pražském „melounovém“ happeningu, zaujal senát stanovisko vůči připravovaným reformám vysokých škol. Studentskou komorou navržené prohlášení bylo zkráceno tak, že z něj zbyla jen poslední věta, ale zato přibyla nabídka spolupráce na analytické kritice návrhů reformních záměrů. Zatím jí však nikdo nevyužil.

V únoru hladce prošel návrh poplatků za prodloužené studium. Loni navržených čtyřiadvacet tisíc způsobilo několikaměsíční odpor, s letošními patnácti tisíci zůstalo hlasování bez emocí. Je však na místě se ohradit proti častému tvrzení, že loňská kritika mířila proti samotné výši poplatků. Nikoli, kritizována byla špatná komunikace fakulty s vlastními studenty. Loňská „šoková terapie“ nebyla namířena proti těm, kteří mohli ještě změnit svou studijní strategii.

Kromě poplatků studenti v loňském roce rokovali o nájmech a stipendiích pro pořadatele studentských aktivit. V obojím se toho událo hodně. Stipendijní komise je nově podřízena Studentské komoře a rozdělování prostředků bude probíhat čtyřikrát ročně (letos bude pokaždé rozděleno až 55 000 korun). Snažíme se, aby rozhodování komise bylo co nejvíce transparentní. Jeho součástí tak bude mimo jiné setkání komise se žadateli a celou fakultní veřejností (očekávejte pozvánku v e-mailu). Uzávěrka druhého kola bude na konci března. K podrobným pravidlům se proklikáte přes naši stránku na Facebooku.

Ve věci nájmů došlo již v říjnu minulého roku k dohodě s vedením fakulty. Ta však byla během února zproblematizována – nová představa vedení v některých bodech nedosáhla našich požadavků, jinde je zase přesáhla. Pokud nyní dostanete garanci, nájem je nulový a nemusíte již podepisovat žádnou smlouvu. Představa vedení počítala s tím, že garanci mohou poskytovat pouze vedoucí kateder. Prosadili jsme, aby garanci mohl s formálním souhlasem vedoucího katedry poskytnout kterýkoli člen katedry. Chceme tím posílit principy kolegiality a plurality, které považujeme za základ života na univerzitě. Hierarchické řízení zjednodušuje fungování fakulty, ale nemělo by předurčovat obsah akcí, které se na fakultě konají. Negarantované pronájmy studentů naší fakulty mají nyní jedinou sazbu: pronájem je možný pouze s audiovizuální technikou a částka je oproti loňsku poloviční.

Příští zasedání se koná ve čvrtek 12. dubna v prozatím netradičním čase – v 8.30 dopoledne.

blog comments powered by Disqus