Dva roky natvrdo | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Dva roky natvrdo

Do rubriky Okénka napsala Silvester Buček (Pátek, 15. březen 2013)

Na fakulte sa toho v posledných mesiacoch udialo celkom dosť. Tradičné, každoročné schvaľovanie rozpočtu prebehlo viac-menej bez problémov, pričom „experimentálne“ štipendium číslo 6 – od študentov k študentom (môj, veľmi neoficiálny názov) – sa stalo samozrejmou súčasťou balíka na podporu vedy a ďalších aktivít školy. O niečo menej tradičná bola rozprava nad zmenou štatútu fakulty, ktorá však, podľa slov dekana a tajomníka, v podstate len reaguje na drobné zmeny v štatúte univerzity.

To podstatné, čím teraz študentská komora žije, ale súvisí s úpravami vo volebnom poriadku. Skúsenosť ukazuje, že „úmrtnosť“ študentských zástupcov je za dva roky ohromná. Z pôvodného zloženia Koaly nezostal v senáte už ani jeden senátor (Klára Bažantová bola znovuzvolená po tom, čo o mandát prišla kvôli prerušeniu štúdia). Nie je to, samozrejme, tancovanie na nikoho hrobe. Nakoniec, práve vďaka Koale existuje spomínané štipendium číslo 6. Faktom ale je, že keby sa Pavel Buršík vzdal mandátu kvôli zahraničnému pobytu, museli by byť vyhlásené už druhé doplňovacie voľby (pričom nový senátor by mal funkčné obdobie len pár mesiacov). Nie že by sme mali niečo proti predčasným voľbám, ale už aj tak sa zdá, že je o ne záujem minimálny a ich príliš časté, no nepravidelné opakovanie by mohlo viesť k ich devalvácii. Model s jedným náhradníkom sa zdá príliš nedostatočný a nereflektujúci realitu na škole.

Preto navrhujeme, aby sa, podobne ako na mnohých amerických školách, volilo len na jeden rok. Ak sa pýtate, v čom sa to bude líšiť od súčasnosti, tak je to pravidelnosť. Každý študent bude vedieť, že voľby sú vždy na začiatku školského roka, a je to. Samozrejme, nie je to všeliečiace riešenie, ktoré zvýši účasť na deväťdesiat percent. Prinajmenšom to ale systému, a hlavne vašim zástupcom, dodá väčšiu legitimitu. Pokojne vyjadrite svoj názor na facebookovej stránke senátu.

Pokiaľ si ale myslíte, že ako senátori stále riešime len procedurálne záležitosti, rád vás vyvediem z omylu. Mnoho vecí sme si naložili na plecia dobrovoľne a pokúšame sa zlepšiť život na fakulte. Niektoré sú reálne viac, niektoré menej. Medzi tie reálnejšie patria napríklad lepšie koše na recykláciu (farebne odlíšené, na viac druhov odpadu) a zvýšenie bezpečnosti v knižnici. Keďže sme ale rojkovia (snílci), pokúšame sa presadiť aj verejné mikrovlnky, lepšie Krmítko, či lepšie nakladanie s vyslúžilou technikou, ktorá by sa mohla zísť napríklad aj študentom. Je toho samozrejme oveľa viac a uvedomujeme si, že nie všetko reálne do konca volebného obdobia stihneme. Možno však práve preto, že za posledné obdobie sme sa vystriedali v senátorských laviciach desiati.

blog comments powered by Disqus