Odbojová skupina Třetí ostrov | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Odbojová skupina Třetí ostrov

Do rubriky Okénka napsala Štěpán Neubauer (Neděle, 17. březen 2013)

Nově zvolený prezident republiky Boris Zeman ve svém inauguračním zjevu vyhlásil boj ostrovu negativní deviace – podstatné části českých médií. Slova hlavy, jater i plic státu by se měla brát vážně, a tak jako spolupracovník katedry, která systematicky vychovává populaci deviantů, vyvozuji ze svého jednání osobní odpovědnost. Vzdávám se všech výhod, které žurnalistické povolání přináší, a vyhlašuji založení odbojové skupiny Třetí ostrov.

Vedle diverzní činnosti, která spočívá v obsazení a sabotáži provozu všech českých likérek a kompletní defumifikaci skladových zásob tabákových společností, je také velmi důležité neztrácet těžce dobyté pozice, respektive strategicky správně odhadnout linie budoucího útoku nepřítele. Pojďme se podívat, kudy pravděpodobně prezidentovi aligátoři zaútočí.

Začne to jak jinak než Českou televizí. Ať bude její nová role jakákoliv, v žádném případě nesmí přispívat k manipulaci (čti tvorbě) tolik nežádoucího fenoménu veřejného mínění. Mnohé o budoucím směřování naznačuje nová funkce ředitele této příspěvkové organizace, kterou se stal držáček na popelníček.

Paralelní fronta se pravděpodobně otevře také poblíž demarkační linie č. 106 (známé také jako tzv. „Hollanova stošestka“). Právo na přístup k informacím je na kremelské poměry definováno příliš široce a navíc vágně. Dle posledních zpráv se uvažuje o variantě, kdy v zákoně budou potřebné informace vypsány přímo, každý rok novelizované. Peníze ušetřené vyřizováním agendy známého brněnského demolizátora (bořit a ničit!) budou věnovány na výstavbu řetězců levných českých potravin.

Jak již bylo naznačeno, zdrojem zla jsou ústavy deformující slušné spotřebitele v nic nechápající devianty. Problém je třeba řešit podvázáním financování takovýchto institucí, ideálně formou zřízení nového subministerského útvaru pro zefektivnění financování vysokého školství. Každý přece ví, že kam noha státního úředníka šlápne, sto let ani deviant nevyroste.

Posledním velkým problémem je typicky liberální centralizace vlastnictví médií v rukou několika málo kapitalistů. Médii zaslepená masa nemá možnost vidět v pozadí všeho důležitého dění u nás velkého Němce, který tahá za nitky. Je třeba jí rozlepit oči vodkou. Nebo akupunkturou. Redakci nového deníku Úsvit nebude třeba vysvětlovat, že slunce vychází vždy na východě.

Toť k nejpravděpo­dobnějším lokacím střetu hradní inkvizice s devianty asi vše. Upřímně věřím, že si pan prezident otevřením tolika front ukousl příliš velké sousto. Vzpomeňte, jak legračně se jím poslední měsíce v úřadu dusil Adolf Klaus.

blog comments powered by Disqus