Za vším hledej Přesahy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Za vším hledej Přesahy

Do rubriky Co se děje napsal Jan Martinek (Pátek,  9. květen 2008)

S aktivitou občanského sdružení Přesahy, které na fakultě působí od roku 1999, se setkáváme často a někdy o tom ani nevíme. Halas však pro vás zjistil, kde všude mají prsty, co plánují do budoucna a kdo za tím vším stojí.

Přesahy se starají především o kulturní akce na naší fakultě. Co dva týdny pořádají pravidelná divadelní představení v atriu, kam zvou divadelní soubory nejen ochotnické, ale i poloprofesionální či profesionální. Některé soubory si atrium oblíbily natolik, že se pravidelně vracejí. Můžeme zmínit například Divadlo Prkno, Malé divadlo kjógenu nebo naše místní Průšovo umělecké-úchylné divadlo.

Přesahy rovněž provozují Sluneční čajovnu v prostorách za Krmítkem, kde se v současnosti pravidelně konají přednášky o čaji a filmové projekce.

Největší akcí, kterou Přesahy každoročně pořádají, je však fakultní maškarní ples. Na organizaci tohoto tradičního studentského večera se podílí pravidelně asi deset lidí z Přesahů, kteří zajišťují prostory, kapely, djs a techniku (každý podle toho, v jaké oblasti má dobré kontakty) a dalších patnáct dobrovolníků, kteří pomáhají s realizací samotné akce. FSS ples oficiálně zaštiťuje a zajišťuje ceny do tomboly a například tisk plakátů, ostatní náklady jsou pokryty ze sponzorských darů. Případný zisk plesu pak slouží k nákupu techniky, pro provoz čajovny a pořádání dalších akcí v průběhu roku.

A co plánují do budoucna? Zajímavým překvapením může být návrat hudebního festivalu, který s přestěhováním FSS do nové budovy na Joštově ulici ztratil potřebné prostory. Pokud se dostatečné místo podaří najít, o což se právě teď členové sdružení snaží, tak se možná již letos na podzim setkáme na festivalu.

Na podzim se také chystá spuštění nového webu, kde se objeví informace o historii Přesahů, programy a fotogalerie z festivalů, plesů a dalších akcí.

I když se na organizaci plesu podílí většina členů Přesahů, po zbytek roku většinu akcí organizují Aneta Hronová a Klára Slivoňová, v současné době dvě nejaktivnější členky sdružení. Pokud máte chuť se k Přesahům přidat, vyzkoušet si různé organizační aktivity a přinést nové nápady, budete přivítáni s otevřenou náručí.

blog comments powered by Disqus