Politické sliby a volby do Akademického senátu MU | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Politické sliby a volby do Akademického senátu MU

Do rubriky Okénka napsal Jan Skalík (Úterý, 25. listopad 2014)

Když jsme před více než rokem v nové sestavě začínali se schůzováním v senátu naší fakulty, měl jsem velké oči, kolik toho stihneme – ozelenit fakultu, pomoct spolupráci kateder, udržet podporu mimo jiné i pro studenty-rodiče.

Za nastavení klesajícího stipendijního fondu tak, abychom s vaničkou doslova nevylili i dítě, jsme se zasadili. Pohnout se stagnací v třídění odpadu na fakultě a s nešetrným tiskem na vybělené papíry se nám může vzhledem k rodícím se snahám ještě podařit. Vzhledem k souboji o kredity mezi jednotlivými katedrami, byť gentlemanskému, to ale na velký pokrok v jejich spolupráci nevypadá.

Namísto boje o naplnění slibů v senátu pročítáme a komentujeme schvalované dokumenty, které se na nás jen valí. A i to nám připadá smysluplné, byť akční film by se z toho natočit nedal.

Trochu škodolibě jsem proto o dvě superkrátké předvolební vyjádření požádal i kandidátku a čtyři kandidáty do studentské komory Akademického senátu MU, pro které v ISu (https://is.muni.cz/…/volba/13907) hlasujeme už ode dneška do 28. listopadu 2014.

První otázkou bylo: „O co se chcete svou činností v akademickém senátu zasadit?“ „O změnu systému stipendií a snížení počtu povinných předmětů ve prospěch volitelných a povinně volitelných,“ napsal Marcel Jung. Vojtěch Kyselý by chtěl zlepšit učební, jazykové i sportovní možnosti studenta. Lucie Lukášová se dívá víc do budoucna. „Jelikož ještě dlouho budu studentem MU, ráda bych se zasadila o změny, které by byly prospěšné nejenom mně, ale i ostatním studentům,“ plánuje Lukášová.
Zlepšení studijního zázemí pro studenty naší fakulty i univerzity celkově by se zas týkal program Filipa Příhody. A Adam Táborský uvedl, že naváže na zodpovědnou práci současných studentských senátorů a zvolí toho správného rektora.

Za druhé jsem se ptal: „Co vás motivuje do AS MU kandidovat?“
„Chci se podílet na rozvoji naší univerzity jakožto jedné z nejdůležitějších vědecko-vzdělávacích institucí ČR,“ zmínil Adam Táborský. „Zajímá mě téma poplatků za studium, ráda bych poplatky celoplošně snížila a také navrhla přesné výjimky pro jejich odpouštění,“ vyjádřila konkrétní plány Lucie Lukášová.
Další kandidát Filip Příhoda věří tomu, že jeho zkušenosti spolu s novými senátory dokáží pro studenty změnit mnohé. Motivací Vojtěcha Kyselého je zapojit se do aktivního života univerzity a nebýt jen pasivním studentem. Jako poslední uvedl důvody své kandidatury i Marcel Jung. „Motivací je mít možnost ovlivnit svět kolem sebe, zde tedy směřování univerzity. Nestěžuji si, aktivně měním,“ prohlásil Jung.

Je to málo, nebo hodně? Hlasujme o tom už dnes. A nejen o tom.

blog comments powered by Disqus