Od ústních až po písemné… aneb jaké druhy zkoušek máme? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Od ústních až po písemné… aneb jaké druhy zkoušek máme?

Do rubriky Téma čísla napsala Nikola Krejčířová (Sobota, 29. listopad 2008)

Ústní zkouška: Probíhá zpravidla tak, že si student vytáhne otázku (nebo otázky) a o nich musí nějakou dobu nejlépe smysluplně hovořit. Někdy otázku vybere sám zkoušející.

Písemná zkouška: Obyčejná písemka na papíře s otevřenými nebo uzavřenými otázkami. Specifickou variantou jsou strojově zpracovávané testy (obdobné jako Scio testy u přijímaček), na něž si studenti někdy stěžují. Pokud totiž při zaškrtávání něco zkazí, musí si test vyplnit pěkně znovu, celý od začátku.

Na počítači: V poslední době jsou stále oblíbenější variantou zkoušení. Setkat se s nimi můžete ve formě odpovědníků v ISu, nebo jen prostého psaní odpovědí do textového editoru. Učitelům prý umožňují efektivní kontrolu, zdali studenti neopisují – pomocí barevného pruhu v okně odpovědníku nebo třeba blokováním internetu.

Seminární práce: U některých kurzů k jejich úspěšnému zakončení stačí, když student napíše seminárku nebo třeba recenzi na knihu. Odevzdanou práci pak vyučující klasicky oznámkuje, v horším případě vrátí k přepracování.

Kolokvium: Zkoušky tohoto typu probíhají ústně. Může jít například o rozpravu nad esejí, u které je přítomno i více studentů.

blog comments powered by Disqus