Dobrovolnictví jako nedílná součást dnešní civilizace | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Dobrovolnictví jako nedílná součást dnešní civilizace

Do rubriky Okénka napsala Kamila Obršlíková (Úterý, 11. duben 2017)

V dnešním komerčním světě, kde mnozí hlásají, že peníze jsou metlou lidstva, se do popředí dostává stále více žádanější dobrovolník, o kterém vypovídá už samotné spojení slov v názvu: dobro a vůle. Dobrovolník se zapojuje do činnosti, z jeho pohledu užitečné, pouze z dobré vůle, bez potřeby honoráře. Přesto však jakoby byla jeho činnost efektnější. Neženou ho pravidla, která musí dodržovat, žene ho srdce, kterému naslouchá.

Dobrovolník je nedílnou součástí neziskových organizací. Každý nový projekt vyžaduje nespočet lidí, kteří se zapojí do jeho realizace. Je třeba najít někoho, kdo o projektu zpraví své kamarády, dalšího, kdo pomůže s roznosem propagačního materiálu, jiný je kupříkladu potřeba jako psychická podpora. Navíc, pokud hovoříme o projektu, kterým chceme oslovit široké spektrum lidí, chceme být lidmi slyšeni a vyslyšeni, vyžaduje takový projekt desítky, ne-li stovky lidí. Proplácet tak enormní množství lidí je pro neziskovou organizaci nereálné. A právě tehdy nastupují dobrovolníci, kteří s chutí přiloží ruku k dílu.

Dobrovolné aktivity jsou navíc v budoucím zaměstnání velmi ceněny. Když zaměstnavatel vidí, že jste byli schopni svůj čas investovat do věcí, o které se zajímáte, nebáli jste se být aktivní a vyjádřit své názory mezi lidmi, neměl by mít pochyb o vaší zodpovědnosti a chuti do práce. Samozřejmě ale nezapomínejme, že toto není prvotní cíl dobrovolníka. Prvotním cílem by mělo být zefektivnění vašeho volného času a hlavně úsměv na tváři, který přijde, až po celodenním lítání a pomáhání padnete na postel s hřejivým pocitem na srdci. Tehdy si uvědomíte, že ten pocit naplnění, i přes všechen stres, za to prostě stojí.

blog comments powered by Disqus