| Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Do rubriky Kultura napsal Jan Martinek (Sobota, 29. listopad 2008)

Co je to sociální věda?

 1. Comtova (sebe)mystifikace
 2. věda zkoumající sociální procesy
 3. transcendenta­lizovaná humánně-sociální sebereflexe
 4. věda sociální
 5. největší nepoměr množství metod a výsledků

Seřaďte letopočty v chronologickém pořadí
1) 1450 2) 2266 3) 1848 4) 1969

 1. 1 – 4 – 2 – 3
 2. 3 – 4 – 1 – 2
 3. 2 – 2 – 1 – 3
 4. dvě z čísel nelze označit za letopočty
 5. 1 – 4 – 2 – 3

Co znamená zkratka „FSS“?

 1. Facka Sprava Sleva
 2. Fazole Se Sojou
 3. Former Succesful Students
 4. Fakultät Schreckliche und Scheisse
 5. Furt Smažený Sýr

Co skrývá šesté patro budovy fakulty?

 1. unisex WC
 2. freudovské tajemno prázdnoty
 3. pět šestin šatních skříněk v budově
 4. šesté patro neexistuje
 5. pokušení

K čemu jsou využívány kvantitativní metody v sociálních vědách?

 1. k potvrzení klamného přesvědčení výzkumníka
 2. k dezinterpretaci naměřených výsledků
 3. k ospravedlnění nákupu nové verze SPSS
 4. k vytváření nově pokřivených křivek normálního rozložení
 5. k útěku před kvalitativním peklem

Členem kterých stran byl Jiří Stříbrný v roce 1927?

 1. NOF a ČSNS
 2. NL, SRSS a NSS
 3. ČSND a NSS
 4. NSS a SSNS
 5. LpVKL, ČSND a NF

Který z následujících obranných mechanismů nepatří do typologie Anny Freudové?

 1. utěsnění
 2. zatemnění
 3. vyčpění
 4. nasání
 5. vyplivnutí

Estetizace prožitků lesního publika je nosnou ideou

 1. Lovelockovy teorie humanizace lesního ekosystému
 2. meadowsovských tendencí k rozšiřování divadelnosti mimo lidskou sféru
 3. která vedla k založení tzv. odboru lesa Římského klubu
 4. výcvikového armádně-kulturního tábora sviští komunity v Čečensku
 5. Randersovy obavy o přílišné zásahy lidské populace v globálním ekosystému

Kdo představuje historicky dané zlo ve společnosti?

 1. muži
 2. muž
 3. samci
 4. mužové
 5. ti, jejichž jméno nesmí být vysloveno

Ve struktuře EU zaujímá v současné době nejdůležitější mís­to

 1. Irsko
 2. 250 stran dodatků Lisabonské smlouvy
 3. Václav Klaus
 4. Schengenská dohoda o neútočení
 5. Evropský soudní dvůr v těsné spolupráci s Václavem Klausem

Vývoj zkoumání vztahů mezi národními státy determinoval/a/o

 1. asymetrický vztah vědců a praxe
 2. dezinterpretace Jeremyho Benthama
 3. nevhodné chování Davida Eastona
 4. imanentní neexistence všech teoretiků Frankfurtské školy, včetně Horkheimera
 5. metanarativita dekonstruovaného poznání Michela Foucaulta

Úkolem novináře je

 1. kreativně rozvíjet etické normy
 2. informovat o nejpodstatnějších událostech v důležitých zoologických zahradách
 3. vést kriticko-investigativní mediální diskurs integrující široké masy aktivizovaných konzumentů
 4. Burlaci na Volze (Ilja Jefimovič Repin)
 5. odpracovat 10–12 hodin denně

Termín Geertzův kohout označuje

 1. absurdní indonézskou přezdívku medvěda Balú
 2. metaforicky vřelý vztah antropologů k Francii
 3. domácí zvíře Clifforda Geertze
 4. latentní agresivitu kulturně-determinované subkomunity
 5. výjev z intimního života Clifforda Geertze

Během mezinárodního konfliktu je důležité

 1. dát si pozor na možné ekonomické sankce okolních států
 2. spočítat si dolet dostupných raket
 3. uzavřít smlouvy s komerčními televizemi okolních států za zvyšování ratingu
 4. zachovat chladnou hlavu a zchladit hlavy protivníka na pokojovou teplotu
 5. predikovat sociální impakty terestriálního konfliktu
blog comments powered by Disqus