Zavolej si, když to dokážeš | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Zavolej si, když to dokážeš

Do rubriky Rubriky napsal Jan Martinek (Pondělí,  9. březen 2009)

Mobilním telefonům uvnitř budovy fakulty často chybí signál, to není nic nového. Problém se navíc stále stupňuje. Je možné očekávat změnu této situace?

V posledních měsících se množí stížnosti na problematické pokrytí fakulty signálem všech mobilních operátorů. Studenti si stěžují na přerušované hovory. „Když si občas zapomenu notebook a nemůžu hrát FreeCell na přednášce, rád bych si alespoň zavolal,“ říká student třetího ročníku sociologie Petr Segnitius. „Samozřejmě používám bezdrátové handsfree, držení mobilu v ruce během přednášky považuji za projev neúcty,“ dodává.

Tento problém je pozorovatelný již delší dobu v některých multimediálních učebnách, například v místnosti AVC v pátém patře. Návštěvníci kurzů vedených externími experty zde mohli dokonce pozorovat několik úzkostných záchvatů vyučujících, kterým vypadl signál mobilního telefonu.

Dělá fakulta něco pro odstranění problému? „Je třeba se zabývat příčinami – ty již známe a snažíme se problém řešit,“ uvedl vedoucí Správy budov Jan Jebaz. Podstatu problému podrobně objasňuje vedoucí Centra informačních a komunikačních technologií Libor Cache: „Vzhledem ke snaze o co nejlepší pokrytí budovy bezdrátovými sítěmi jich již existuje několik – zmínit mohu WIFI-FSS, VPN-MUNI, XXX-CIKT-ONLY, eduroam – a připravujeme další. Negativním průvodním jevem je pak naprosté zarušení všech frekvencí, na nichž komunikují notebooky i mobily.“ Dle Jebaze může jít o bezpečnostní riziko. Studenti totiž trvale překračují kapacitu místností v šestém patře, kde je signál kvalitní. Těmto místnostem navíc schází únikový východ a toalety bývají uzamčeny.

Postoj fakulty v této záležitosti však není jednotný. Na druhé straně stojí výrazně odlišný postoj dalších zástupců fakulty. Předseda Akademického senátu Vít Hlouček tvrdí, že nejde o problém: „Je to záměr.“ Podobně se vyjádřil proděkan pro studium Jan Holser: „Vše podstatné již bylo řečeno. Bez komentáře.“ S nejasným odkazem na elitní povahu studentů fakulty se oba odmítli vyjádřit k možnému narušení bezpečnosti budovy. Děkan fakulty Radoslav Labušic v této záležitosti zastává středové stanovisko. „Vím, o co jde,“ tvrdí. Vyjádření tajemníka Vojtěcha Voštěka se do uzávěrky nepodařilo přepsat.

Řešení zatím není známé, navíc lze pochybovat, zda nakonec problém vůbec řešen bude. O rychlé řešení se zasazuje společná iniciativa studentů, Institutu pro sociální záležitosti studentů (ISZS) a externích vyučujících Naše vlny, která v průběhu března pořádá podpisovou akci v prostorách před děkanátem. Mezi členy iniciativy již patří studenti všech kateder vyjma bakalářských studentů Katedry psychologie, kteří v poslední době začali ve výrazně vyšších počtech navštěvovat kurzy vedené externími experty. „Myslím, že uspějeme,“ zhodnotil šance iniciativy její zakladatel Václav Hyperlinkov. Kvůli neprůhlednému financování iniciativy významnými aktéry v oboru telekomunikací však vedení fakulty vyjádřilo pochyby o její motivaci a důvěryhodnosti.

blog comments powered by Disqus