Nestuduješ? Nevadí, plať. *Aneb proč si pohlídat ukončení studia a proč chodit na první zkouškové termíny* | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nestuduješ? Nevadí, plať. Aneb proč si pohlídat ukončení studia a proč chodit na první zkouškové termíny

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Nikola Krejčířová (Středa, 15. duben 2009)

Na první pohled scénář povědomý většině z nás. Eva se přihlásila na vysokou školu, udělala přijímačky, byla přijata, zapsána, studovala mezifakultně dva obory na FSS a FF. Typický průběh. Po pár letech se, jak už to bývá, dopracovala ke státnicím. Ty také z jednoho oboru na naší fakultě úspěšně složila. Na druhém oboru už to tak růžově nedopadlo. Těsně před ukončením ji totiž vyhodili. A ejhle, co se nestalo. Po půl roce dopis ze studijního naší alma mater: urychleně zaplaťte poplatky za prodloužené studium, nebo je budeme vymáhat exekučně!

Vezměme to ale pěkně od začátku. Když Eva udělala státnice na naší fakultě, ještě netušila, jak jí dokončení studia „zavaří“ její druhý obor na Filozofické fakultě. Zbývaly jí už jen dva předměty, aby mohla jít ke státnicím i tam. Bohužel u jednoho z nich se nezadařilo, zkoušku se jí opakovaně nepovedlo udělat. Ať už to bylo jak chce, z napůl dokončeného studia „vyletěla“.

Jak se stát nestudujícím studentem?

„Jelikož mě z fildy vyhodili od zkoušky v jarním semestru a nemohla jsem jít dál, do podzimního semestru jsem se ani nezapsala. Přesto ze mě FSS vymáhala poplatky s tím, že jsem se prý měla sama odhlásit ze studia,“ vysvětluje Eva. Domnívala se totiž, že se poplatky platí za započatý semestr. A jelikož se do něj nezapsala, selským rozumem předpokládala, že již dále není studentkou a není tedy, za co by platila. To je ale velký omyl, který se Evě doslova nevyplatil. „Student sice neklikne pro zápis do dalšího semestru, ale ještě stále má status studenta, dokud mu studium není úředně ukončeno,“ vysvětluje vedoucí studijního oddělení Jitka Štěpánková. To se však děje teprve na začátku dalšího semestru, po všech úvodních peripetiích. Referentky studijního oddělení ještě dodatečně upozorňují ty, kteří splňují podmínky pro zápis do dalšího semestru a přece si neklikli, jestli se opravdu „jen“ nezapomněli zapsat. Až během října se pak definitivně rozesílají rozhodnutí o ukončení studia z úřední moci. Po tom, co studentovi rozhodnutí přijde, má třicetidenní lhůtu na odvolání. Fakticky až po jejím uplynutí přestává být studentem, pokud se ovšem neodvolá.

„To mi přijde opravdu absurdní. Všichni přece známe ta výhružná upozornění ze studijního, že kdo se včas nezapíše do semestru, má smůlu a nebude už považován za studenta,“ říká Eva. Toto však evidentně neplatí. Pro toho, kdo si opravdu jen zapomene kliknout, je to spíše dobrá zpráva. Pro Evu to bylo naopak. V prosinci jí přišlo poštou, že musí za studijní poplatky zaplatit bezmála 14 tisíc. Spočítány jí byly za celý semestr, i když v jeho průběhu došlo k ukončení studia. „Pokud jsou studentovi vyměřeny poplatky, je možné požádat o prominutí,“ dodává Štěpánková. To také Eva udělala. Poplatek jí by snížen na necelých deset tisíc korun.

Přijít na první termín se vyplatí

Peripetie s poplatky za studium byly pro Evu v podstatě jen nepříjemnou třešničkou na dortu. Všechno to začalo už zvláštními okolnostmi jejího nedobrovolného ukončení studia na Filozofické fakultě. U předmětu, který se jí nepovedlo dokončit, totiž zbytečně přišla o jeden termín. Nepovedlo se jí udělat zkoušku napoprvé, ani v prvním opravném termínu. Neměla ještě vyčerpané všechny druhé opravné termíny, na něž má podle Studijního a zkušebního řádu nárok. Proto vyučující předmětu požádala o vypsání dalšího termínu zkoušky, ta ale Evě odmítla vyhovět.

Podobná praxe vůbec nemusí být výjimkou. „Vyučující by měli vypsat tolik termínů, aby pokryli kapacitu studentů,“ říká Vladimíra Maroušková, vedoucí studijního oddělení Filozofické fakulty. Zkouška by tedy měla mít nejméně tři termíny. „Pokud se student nezúčastní hned prvního termínu, je to jeho věc. Pak ale nemá nárok na vypsání nějakého dalšího, protože ty tři termíny měl k dispozici,“ dodává Maroušková. Stejný výklad Studijního a zkušebního řádu se používá i na naší fakultě. „Když se student přihlásí až na poslední termín zkoušky, není povinností vyučujícího studentovi vyhovět a vypsat ještě další termín,“ potvrzuje Jitka Štěpánková ze studijního oddělení naší alma mater. Dodává však, že se student ve zvláštních případech s vyučujícím většinou domluví. To se ale Evě nepoštěstilo, což ji stálo pár zbytečně zahozených let studia.

Příběh studentky Evy by mohl sloužit jako odstrašující případ pro ty, kdo podceňují byrokratické struktury. Především: nekliknutím v ISu pro zápis do dalšího semestru nepřestáváte být studentem. Vždy je třeba, abyste sami poslali žádost o ukončení studia. V tom případě vám status studenta končí dnem doručení. I když se vás třeba poplatky nemusí týkat, zbytečně vám utíká doba, po kterou je možné bezplatně studovat. A za další: neodkládejte zbytečně zkoušky až na poslední chvíli. Nemuselo by se vám to vyplatit.

Pozn. red.: Studentka si nepřála uveřejnit své pravé jméno.

blog comments powered by Disqus