Tři otázky pro... Šárku Syslovou | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tři otázky pro… Šárku Syslovou

Do rubriky Kultura napsala Hana Trčková (Čtvrtek,  8. květen 2008)

Navštěvujete fakultní výstavy, chodíte na koncerty na fakultě nebo se účastníte nejrůznějších kulturních akcí? A zajímalo by vás, kdo za nimi stojí? V nové rubrice s názvem Tři otázky pro… se vám pokusíme představit lidi, kterým není dění na fakultě lhostejné a přiložili ruku k dílu, aby nám studentům o něco zpestřili studium.

Naše první tři otázky směřovaly na kurátorku studentského klubu Krmítko Šárku Syslovou.

1. Jak ses do Studentského klubu dostala, respektive jak ses stala kurátorkou kulturní sekce Krmítka?

To je jednoduché. V červnu minulého roku jsem si na ISu všimla, že Vladimír Tůma vypisuje konkurz na člověka, který by organizoval kulturní akce v Krmítku. Po pár krátkých pohovorech jsem místo získala a ještě ten měsíc zorganizovala pár akcí. Už několik let organizuji různé kulturní akce, jako například festival Jeden svět nebo festival digitální kultury ZOOM, tak jsem po příležitosti dělat kulturu u nás na fakultě hned skočila.

2. Kde bereš nápady na zajímavé akce, které se v Krmítku konají?

Většinu akcí vymýšlím sama. Kromě sociologie studuju ještě dějiny umění na FF, takže mám k výtvarnému umění, potažmo celé kultuře hodně blízko. Některé umělce oslovuju sama, jako tomu bylo například u současné výstavy street artu. Je ale pravda, že se mi čím dál víc hlásí zájemci o výstavy sami. Jsou to většinou studenti, kteří byli někde v zahraničí a chtěli by vystavit své fotky. Bohužel jich je teď tolik, že už je musím odmítat.

3. Jaký je divácký zájem ze strany studentů o kulturní akce?

Ze strany studentů je zájem také poměrně slušný – záleží na tom, o jakou akci se jedná. Na vernisáže většinou chodí přátelé dotyčného vystavovatele, ale na veřejných akcích je účast mnohem vyšší. Například na vánočním koncertě, kdy v atriu zpívali studenti JAMU, se na dřevěných lavičkách tísnilo asi dvě stě lidí. Také předprojekce k festivalu Jeden svět, které proběhly zhruba před měsícem, měly velký úspěch. Všechno stojí na důsledné propagaci.

blog comments powered by Disqus