Kultura | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kultura

Nechoďte do kina, přijďte do školy

Taky vám stále zaplňují emailovou schránku pozvánky na studentská promítání? A vyznáte se v nich? Co pořádá fakulta, co pořádají spolky při FSS a co je úplně mimo? — Tereza Bartošíková

Poučný kabaret v úchylném kabátě

Divadelní skupina P.U.D. o sobě dala znovu vědět. Ochotníci ve středu 26. března předvedli v atriu fakulty svéráznou dramatizaci nového disciplinárního řádu. Amfiteátr byl plně obsazen, po drobné prodlevě se rozsvítila světla a na jeviště vystoupil sám principál. Představení začal čtenou pasáží ze zpracovaného dokumentu, po ní následovala smršť svěžích a vtipných scének, znázorňujících příklady nejzávažnějších prohřešků proti řádu. Mezi účinkujícími zazářila mimo jiné jména jako Honza Labohý či Roman Vido, zatímco sám Sáša Průša se pro toto představení uklidil do ústraní. Hra i přes drobné nedostatky běžela plynule a obecenstvo propukalo v hlasitý smích v místech, kde to autoři zamýšleli. Divák ve víru tanečních čísel a inteligentního humoru, na který jsme u těchto divadelníků zvyklí, ani nepostřehl, že jsou mu skrytou formou vštěpovány základní normy udané disciplinárním řádem. Nebýt nedostatečné hlasitosti hudebních doprovodů, neměl bych představení snad co vytknout. V závěrečné pasáži ještě šéf spolku zacyklil celý kus čtenou pasáží přednesenou s náležitým hyperkorektním patosem, a obecenstvo se rozptýlilo na koleje a priváty pobaveno i poučeno. — Igor Dostál

Tři otázky pro… Šárku Syslovou

Navštěvujete fakultní výstavy, chodíte na koncerty na fakultě nebo se účastníte nejrůznějších kulturních akcí? A zajímalo by vás, kdo za nimi stojí? V nové rubrice s názvem Tři otázky pro… se vám pokusíme představit lidi, kterým není dění na fakultě lhostejné a přiložili ruku k dílu, aby nám studentům o něco zpestřili studium. — Hana Trčková