Postavte si svůj akademický senát | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Postavte si svůj akademický senát

Do rubriky Ostatní napsal Jan Martinek (Čtvrtek, 19. listopad 2009)

Halas tentokrát přináší všem mladým technikům a přírodovědcům vystřihovánku našeho Akademického senátu, aby bylo zvykání si na jeho nové složení co nejméně bolestné. U zasedacího stolu najdete jak komoru akademických pracovníků, tak komoru studentskou; u třetího stolku pak též časté hosty zasedání senátu, pány děkana a tajemníka. Doplňkové sešity, diáře a notebooky můžete mezi senátory i nesenátory rozdělit dle vlastního uvážení.

Skládání je jednoduché a není k němu třeba lepidlo: vystřihněte a prostřihněte všechny plné čáry, přerušované linky pak přehněte (po případném obtažení tupou hranou nůžek) dle návodného obrázku napravo. Podivné trojúhelníky mezi hlavami některých senátorů slouží k uchycení na zadní straně stolu, kde je třeba vystřihnout drobné otvory v naznačených místech.

Skládanka je do značné míry zjednodušená a některé rysy jsou zdůrazněné (je to takový weberovský ideální typ), kulatý jednací stůl tak zdegeneroval do tří samostatných stolků. To však přináší jedinečnou možnost tvůrčím duchům mezi čtenáři Halasu. Sestavte skládanku, libovolným eticky nezávadným způsobem ji vylepšete a pošlete nám fotku vašeho senátu na e-mail halas@fss.muni.cz. Snímek nejlépe vylepšené skládanky otiskneme (barevně!) a odměníme.

Závěrem bych rád poděkoval Richardu Vyškovskému (viz Wikipedie), bez jehož tvorby by tato vystřihovánka nejspíše nevznikla.

blog comments powered by Disqus