Chceš-li se učit cizí jazyky, nestuduj mezinárodní vztahy | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Chceš-li se učit cizí jazyky, nestuduj mezinárodní vztahy

Do rubriky Tribuna napsala Vendula Karásková (Středa, 24. březen 2010)

Kdo neumí anglicky, jako by nebyl. Polovina studijní literatury je jen v angličtině. Ke zdárnému dokončení studia je zapotřebí absolvovat v angličtině minimálně jeden předmět. Jazykovou zkoušku musí mít každý.

Důraz na studium a znalost cizích jazyků je v současné společnosti velmi akcentovaný. Ke studiu jiné řeči se snaží studenty dohnat i naše fakulta, takže někteří mohou při pohledu na povinnou literaturu v sylabu zapochybovat, jestli se skutečně nachází na území Česka.

Na první pohled to vypadá idylicky – vyučující se starají o naše všestranné a komplexní vzdělání. Ale už na druhý pohled si ten, kdo se po naší fakultě pohybuje, může všimnout podivuhodných věcí. Orientační tabule na zadním schodišti všem hlásají, ve kterém patře se nachází. 1th floor, oznamuje v prvním patře cedulka. Pokud tedy budete zvát nějakého cizince třeba do třetího patra, nezapomeňte, že musíte použít místní dialekt – a pozvat jej do thirTH floor. Pro fakultu, která deklaruje svou významnou mezinárodní úroveň, je docela ostuda, když jsou v základních navigačních cedulkách chyby, které by páťák neudělal.

Často od svých přátel slyším: „Jé, ty studuješ mezinárodní vztahy, ty se určitě učíš spoustu jazyků. Řekni nám něco francouzsky, to je diplomatický jazyk!“ Bohužel je ale musím pokaždé zklamat. Jazykové vzdělání fakulta nechává na iniciativě každého studenta. Pro práci v mezinárodním prostředí, na kterou by studenty měl obor Mezinárodní vztahy připravovat, je však schopnost dokonale se dorozumět cizími jazyky klíčová.

I když ale student iniciativu projeví a má zájem se další jazyk učit, tvrdě narazí, pokud si nechce platit jazykové školy. Výuku jazyků, ačkoliv jsou tak důležité a propagované, naše fakulta nenabízí. Ani ostatní fakulty Masarykovy univerzity se k touze studentů po jazykovém vzdělávání nestaví vstřícně. Samozřejmě je zde kurz „Anglický (obměň dle vlastní preference) jazyk pro akademické účely“. Po jeho absolvování student obdrží oficiální známku a má od jedné studijní povinnosti pokoj. Těm zvídavým ale výuka ve stylu opakování látky z gymnázia moc nového nepřinese.

Až tedy někdy potkáte na naší fakultě cizince, který bude chtít pomoci, seberte poslední zbytky gymnaziálních slovíček a pokuste se mu vyjít vstříc. Jinak by totiž mohl jít nahoru po zadním schodišti přes 1th, 2th i 3th patro. Mladá a progresivní Fakulta sociálních studií, která má mezinárodní ambice, by si pak mohla leda uříznout mezinárodní ostudu.

blog comments powered by Disqus