Jak využít kynoucí stipendijní fond? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Jak využít kynoucí stipendijní fond?

Do rubriky Okénka napsal Pavel Šíma (Sobota, 13. březen 2010)

Tak. Sedím tady, hledím na bílý virtuální papír, uvědomuji si, že kdesi na druhém konci internetu (informatický vtípek) sedí nervózní editor Halasu a já stále nemám hotové senátní okénko, ačkoli čas uzávěrky již minul. Ale což, může si za to sám – o čem tak mám nyní psát, když mi vše podstatné a zajímavé ve svém článku vyfoukla Jitka Sklenářová.

Mohu tak alespoň zmínit jeden paradox, který obsahuje fakultní rozpočet. Letos vznikla potřeba najít v rozpočtu přibližně 13 milionů korun, se kterými škola nemůže počítat od ministerstva. Netřeba dodávat, že hledání to bude úporné a asi i dosti nepříjemné, ale o tom více jednak Jitka ve svém článku, jednak příští zasedání senátu, kde budeme schvalovat rozpočet jako takový. Přesto však fakultní rozpočet ukrývá jeden fond, který penězi doslova přetéká, v současnosti je to kolem 11 milionů korun. Je to stipendijní fond.

Ze zákona však tyto peníze nemohou být použity na nic jiného, než na studentská stipendia – příjmy tohoto fondu jsou všechny ty poplatky za delší studium a podobně, které platíme my, studenti. Idea je tedy jasná – studentské peníze zase studentům. Asi je i logické, že fakulta tyhle peníze nemůže nijak jinak využít – alespoň nebude vystavena pokušení přitvrzovat s poplatky, aby si jimi vylepšovala rozpočet. Otázka však je, jestli tahle logika obstojí ve chvíli, kdy se v rozpočtu bude hrát o každou korunu. Je to paradox, který asi nepotěší nikoho. Nás, co platíme, může dopalovat, proč musíme stále platit i když je fond přeplněný; všichni si můžeme lámat hlavu, jak si z tohoto fondu přilepšit nějakým pěkným stipendiem. Ovšem to, že fond pěkně kyne, je nejlepším důkazem, že těch, kteří nějaké stipendium získají, je zoufale málo. A správce rozpočtu může hladově sledovat, co mu to pod rukama roste za hromadu peněz…

Na závěr pár slov k dopisu, který Halasu zaslala PANDA (více na samostatné stránce). Nedomnívám se, že je dopis míněn vážně, spíše jde o celkem trefný vtípek parodující současnou politickou situaci, kdy každá strana za vším hledá práci svých protivníků, pročež na rozdíl od redakce Halasu nepovažuji za nutné na takovýto vtípek reagovat vysvětlujícím rozborem. Ostatně, kdyby byl tento „otevřený“ dopis vyzývající mě k postavení se věci „mužsky“ čelem míněn vážně, jistě by ho autoři neopomněli poslat i mně.

Upřímný Šmoula, Alexandr Průša

PS: A když už jsem u toho, rád bych při této příležitosti odpověděl na otázku, která mi již v mnoha dopisech našich příznivců přišla – ne, v parlamentních květnových volbách ještě kandidovat nebudeme. Díky za podporu a vydržte do příště!

blog comments powered by Disqus